Temel Yazı Tipleri

Belgelerinizdeki temel yazı tipleri için ayarları belirtir.

Eğer destekleri - Dil Ayarları - Diller içerisinde etkinleştirildiyse Asya dilleri ve karmaşık metin düzenindeki diller için temel yazı tipini değiştirebilirsiniz.

Önceden tanımlanmış şablonlar için bu ayarlar temel yazı tipini tanımlar. Varsayılan yazı şablonlarında değişiklik yapabilir ya da özelleştirebilirsiniz.

Bu komuta erişmek...

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - Basic Fonts (Western).

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - Basic Fonts (Asian). Asian language support must be enabled.


Temel Yazıtipleri

Varsayılan

Varsayılan Paragraf Biçemi için kullanılacak yazı tipini belirtir. Varsayılan Paragraf Biçemi yazı tipi, Paragraf Biçemi açık şekilde başka bir yazu tipini tanımlamadıysa, neredeyse tüm Paragraf Biçemleri için kullanılır.

Boyut

Yazı tipi büyüklüğünü belirtir.

Başlık

Başlıklarda kullanılacak yazı tipini belirtir.

Liste

Listeler ve numaralandırma ve tüm türevleri için yazı tipini belirler.

Metin belgesindeki paragrafı sayı ve imler ile biçimlendirmek için 'i seçtiğiniz zaman program bu Paragraf Biçemlerini otomatik olarak atar.

Resim Yazısı

Görüntü ve tablo başlıkları için kullanılan yazı tipini belirler.

Dizin

Dizinlerde, alfabetik dizinlerde ve içindekilerde kullanılan yazı tipini belirtir.

Standart

Resets the values visible in the dialog back to the default installation values.

warning

Varsayılanlar geri yüklenmeden önce bir onaylama sorgusu görüntülenmez.


Please support us!