Görünüm

Metin belgelerinizde görüntülenen nesneler ve pencere öğeleri için varsayılan ayarları tanımlar.

Bu komuta erişmek...

Open a text document, choose - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - View.


Guides

Sınırların temsili ile ilgili ayarları belirler.

Taşırken Yardım Çizgileri

Çerçeveler hareket ettirildiğinde çerçeve etrafında anlık çizgileri görüntüler. Çizgisel değerler kullanarak nesnenin tam yerini göstermek için Hareket Esnasında Yardım Çizgileri seçeneğini seçebilirsiniz.

Göster

Hangi belge öğelerinin görüntüleneceğini tanımlar.

Resimler ve nesneler

Ekrandaki nesneleri ve resimleri görüntüleyip görüntülenmediğini belirtir. Eğer bu ögeler gizliyse, yer tutucu olarak boş kareleri göreceksiniz.

Grafiklerin görünümünü aynı zamanda Resimleri Aç/Kapa simgesi ile de kontrol edebilirsiniz. Eğer bir metin belgesi açık ise, simge Araçlar çubuğunda gözükür.

note

Eğer Resimler ve nesneler seçeneği seçilmediyse, İnternetten herhangi bir grafik yüklenmeyecektir. Bir tablo içindeki grafikler ve boyutlarını belirten bir ifade olmadan tarayıcı sayfasında eski HTML standartları kullanıldığında görüntü problemlerine sebep olabilir.


Tablolar

Belgenizdeki tabloları görüntüler.

Tablo sınırlarını göstermek için, Writer belgesinde herhangi bir tabloya sağ tıklayın ve Tablo Sınırları veya Tablo - Tablo Sınırları'nı seçin.

Çizimler ve kontroller

Belgenizde bulunan çizimleri ve kontrolleri gösterir.

Açıklamalar

Yorumları gösterir. Metni düzenlemek için bir yoruma tıklayın. Gezgin içerisindeki içerik menüsünü yoruma konumlanmak ve silmek için kullanın. Yorum içerin menüsünü o yorumu silmek, tüm yorumları silmek veya o yazarın tüm yorumlarını silmek için kullanın.

Display fields

Hidden text

Displays text that is hidden by Conditional Text or Hidden Text fields.

Hidden paragraphs

Display paragraphs that contain a Hidden Paragraph field. This option has the same function as the menu command .

Görünüm

Kaydırma çubuğu ve cetvelin görünüp görünmeyeceğini belirtir.

Yatay cetvel

Yatay cetveli görüntüler. İlgili listeden istenen ölçü birimini seçin.

Dikey cetvel

Dikey cetveli görüntüler. İlgili listeden istenen ölçü birimini seçin.

Yumuşak kaydırma

Akıcı sayfa kaydırma fonkssiyonunu etkinleştirir. Kaydırma hızı alana ve görüntü renk derinliğine bağlıdır.

Sağa hizalanmış

Bu komutlar sadece Asya dilleri için desteği - Dil Ayarları - Diller içerisinden etkinleştirdikten sonra erişilebilir.

Dikey cetveli sağ sınıra hizalar.

Outline folding

Show outline-folding buttons

Displays outline folding buttons on the left of the outline headings.

Include sub levels

Also displays the folding buttons of the outline sub levels.

Ayarlar (yalnız HTML belgeleri için)

Measurement unit

Specifies the Unit for HTML documents.

Lütfen bizi destekleyin!