HTML Uyumluluğu

HTML sayfalar için ayarları tanımlar.

Bu komuta erişmek...

Choose - Load/Save - HTML Compatibility.


Seçenekler HTML Penceresi Resmi

Yazı tipi boyutları

Use the spin buttons Size 1 to Size 7 to define the respective font sizes for the HTML <font size=1> to <font size=7> tags.

İçeri aktarım

HTML belgelerinin içe aktarılması için ayarları tanımlar.

Sayılar için 'İngilizce (ABD)' yerelini kullan

Bir HTML sayfasından içeri sayılar aktarılırken, ilgili HTML sayfasının ait olduğu yere bağlı olarak, ondalık ayırıcı ve binli sayıların sıfırları arasındaki ayırıcı farklı olabilir. Ancak pano yerellik bilgisi içermez. Örneğin, Almanya kökenli bir web sayfasından kopyalanan "1.000" ifadesi büyük ihtimalle "bin" sayısına karşılık gelir. İngiltere kökenli bir web sayfasından kopyalandığında ise aynı karakterler "bir virgül sıfır sıfır sıfır" ifadesinde olduğu gibi 1 sayısını ifade eder.

If not checked, numbers will be interpreted according to the setting in Languages and Locales - General - Locale setting in the Options dialog box. If checked, numbers will be interpreted as 'English (USA)' locale.

Bilinmeyen dış cisim olarak HTML etiketleri

LibreOffice tarafından tanınmayan etiketlerinin alan olarak içeri aktarılmasını istiyorsanız bu kutuyu işaretleyin. Bir açılış etiketi için, etiket adı değerini taşıyan bir HTML_ON alanı oluşturulacaktır. Bir kapanış etiketi için ise HTML_OFF alanı oluşturulur. Bu alanlar, HTML dışarı aktarım işlemi sırasında etiketlere dönüştürülürler.

Yazı tipi ayarlarını yoksay

İçe aktarırken tüm font ayarlarını ihmal etmek için bu onay kutusunu işaretleyin. HTML Sayfa Biçeminde tanımlanmış fontlar kullanılacaktır.

LibreOffice Temel

HTML biçiminde dışarı aktarırken LibreOffice Basic yönergelerini de dahil etmek için bu kutuyu işaretleyin.

Bu seçeneği LibreOffice Basic Script oluşturmadan önce etkinleştirmelisiniz, aksi halde eklenmeyecektir. LibreOffice Basic Script 'ler HTML belgesinin başlık kısmında yer almalıdır. LibreOffice Basic IDE 'de makro oluşturduğunuzda, HTML belgesi kaynak metni başlık kısmında yer alacaktır.

Uyarıları görüntüle

Bu alan işaretlenirse, HTML biçiminde dışarı aktarırken LibreOffice Basic makrolarının kaybolacağını bildiren bir bir uyarı iletisi gösterilir.

Baskı yerleşimi

Bu alanı işaretlerseniz açık belgenin yazdırma düzeni (ayarlanmış sayfa numaralarını içeren içindekiler bölümü gibi) de dışarı aktarılır. Belge, LibreOffice, Mozilla Firefox ve MS Internet Explorer tarafından okunabilir.

note

HTML süzgeci, belge yazdırma için CSS2 (Cascading Style Sheets Level 2) desteklemektedir. Bu özellik, sadece yazdırma düzeni dışa aktarımı etkinleştirildiğinde uygulanabilir.


Yereldeki resimleri internete kopyala

FTP kullanarak dosya yükleme yaparken gömülü resimleri İnternet sunucusuna otomatik olarak aktarmak için bu kutuyu işaretleyin. Belgeyi kaydetmek ve İnternet'te dosya adı olarak eksiksiz bir FTP URL'si girmek için Farklı Kaydet komutunu kullanın.

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Lütfen bizi destekleyin!