Yükle/Kaydet seçenekleri

Genel Yükle/Kaydet ayarlarını belirtir.

Bu komuta erişmek...

Choose - Load/Save.


Genel

In the General section, you can select default settings for saving documents, and can select default file formats.

VBA Özellikleri

VBA (Visual Basic for Applications) kodu içeren Microsoft Office belgelerinin yüklenmesi ve kaydedilmesi için genel özellikleri belirtir.

Microsoft Ofis

Specifies the settings for importing and exporting Microsoft Office and other documents.

HTML Uyumluluğu

HTML sayfalar için ayarları tanımlar.

Başa Al

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Lütfen bizi destekleyin!