Erişilebilirlik

Görüş yetileri azalmış, el becerileri sınırlı ya da başka türlü engelleri olan kullanıcılar için LibreOffice programlarını daha erişilebilir kılan seçenekleri ayarlar.

Bu komuta erişmek...

Choose - LibreOffice - Accessibility.


LibreOffice 'da erişebilirlik

Seçenekler Erişilebilirlik Penceresi Resmi

Çeşitli seçenekler

Erişilebilirlik seçeneklerini ayarlar.

Salt okunur metin belgelerinde metin seçim imlecini kullan

Salt okunur belgelerde imlecin görüntülenmesini sağlar.

Canlandırmalı resimlere izin ver

Örneğin GIF görüntü dosyaları gibi hareketli grafik dosyalarının LibreOffice içinde ön izlenmesini sağlar.

Canlandırmalı metne izin ver

LibreOfficeöğesinde, yanıp sönen ve kayan metin gibi canlandırılmış metni önizler.

Yüksek karşıtlık görünümü için seçenekler

Yüksek karşıtlık özelliği, okunabilirliği geliştirmek amacıyla sistem renkleri düzenini değiştiren bir işletim sistemi ayarıdır. LibreOffice'ın işletim sisteminin yüksek karşıtlık ayarlarını nasıl kullanacağını belirleyebilirsiniz.

Yüksek karşıtlık modu etkin olduğunda hücre kenarlıkları ve gölgeler daima metinle aynı renkte görüntülenir. Bu durumda hücrenin arka plan rengi dikkate alınmaz.

İşletim sisteminin yüksek karşıtlık modunu otomatik olarak algıla

Sistem arka plan rengi çok karanlık olduğunda LibreOffice'ı yüksek karşıtlık moduna geçirir.

Ekran görüntüsü için otomatik yazı tipi kullan

LibreOffice'daki yazı tiplerini sistem renk ayarlarını kullanarak görüntüler. Bu seçenek yalnızca ekran görüntüsünü etkiler.

Sayfa ön izleme için sistem renklerini kullan

Sayfa ön izlemelerine işletim sisteminin yüksek karşıtlık ayarlarını uygular.

Lütfen bizi destekleyin!