Yazdırma Seçenekleri

Yazdırma ayar seçeneklerini belirtir.

Bu komuta erişmek...

Choose - LibreOffice - Print.


Azaltılmış Veri ile daha hızlı yazdırmak

Yazdırılan veriyi küçült

Yazıcıya gönderilecek veri miktarını düşürebilirsiniz. Yazdırma verisini düşürmeniz yazdırma hızını arttırır çünkü yazdırılan dosyalar daha küçülür. Bu yazıcıların daha az bellek ile çalışmasını kolaylaştırır. Yazıcı verisini düşürmeniz belirgin bir düşük kalitede yazdırma ile sonuçlanır.

Ayarlar

Yazdırma ayarlarının doğrudan yazdırmaya mı yoksa dosyaya yazdırmaya mı uygulanacağını belirtir.

Şeffaflığı azalt

Eğer bu alanı işaretlerseniz, şeffaf nesneler aşağıda bulunan iki seçenek düğmesindeki seçiminize bağlı olarak normal, opak nesneler gibi yazdırılacaktır.

Not Simgesi

Şeffaflık yazıcıya doğrudan çıktı olarak gönderilmez. Belgenin görünen şeffaf alanları her zaman bit işlem olarak hesaplanmalı ve yazıcıya gönderilmelidir. Bit işlemin boyutuna ve yazıcı çözünürlüğüne göre büyük miktarda veri ortaya çıkabilir.


Otomatik

Sadece saydam alan tüm sayfanın çeyreğinden az alan kaplıyorsa şeffaflığın yazdırılacağını belirtir.

Şeffaflık yok

Bu seçenekle şeffaflık asla yazdırılmaz.

Bit eşlemleri azalt

Bit eşlemlerin kalitesi düşürülerek yazdırılacağını belirtir. Çözünürlük sadece düşürülebilir, arttırılamaz.

Yüksek/normal yazdırma kalitesi

Yüksek kalitede yazdırmak 300dpi çözünürlüğe karşılık gelir. Normal yazdırma kalitesi 200dpi çözünürlüğe karşılık gelmektedir.

Çözünürlük

En fazla yazdırma kalitesini dpi cinsinden belirtir. Bu çözünürlük azaltılabilir ama arttırılamaz.

Şeffaf nesneleri dahil et

Bu alan işaretlenirse, bit eşlemler için baskı kalitesinde azalma, nesnelerin saydam alanlar için de geçerli olur.

Geçişliliği azalt

Bu alan işaretlenirse, renk geçişleri daha düşük kaliteyle yazdırılır.

Geçişlilik şeritleri

Yazdırma için geçişli şeritlerin en fazla sayısını belirtir.

Orta renk

Geçişlerin sadece tek bir ara renkle yazdırılacağını belirtir.

Renkleri griye dönüştürür

Tüm renklerin grinin tonları olarak yazdırılacağını belirtir.

Yazıcı uyarıları

Yazdırma başlamadan önce hangi uyarının belireceğini tanımlar.

Kağıt boyutu

Bu onay kutusunu belirli bir kağıt boyutu geçerli belgeyi yazdırmak için gerekiyorsa işaretleyin. Eğer belgede kullanılan kağıt boyutu yazıcıda bulunmuyorsa bir hata iletisi alırsınız.

Kağıt yönelimi

Bu onay kutusunu mevcut belgeyi yazdırmak için belirli bir kağıt yönelimine ihtiyaç varsa işaretleyin. Eğer belgede kullanılan biçim yazıcıda bulunmuyorsa bir hata iletisi alırsınız.

Şeffaflık

Bu onay kutusunu belgenin içerdiği şeffaf nesneler hakkında her zaman uyarı almak istiyorsanız işaretleyin. Eğer böyle bir belge yazdırırsanız bir iletişim penceresi görüntülenecek ve şeffaf nesnenin yazdırılıp yazdırılmayacağını seçebileceksiniz.

Lütfen bizi destekleyin!