Genel

LibreOffice için genel ayarları belirtir.

Bu komuta erişmek...

Choose - LibreOffice - General.


Seçenekler Genel Penceresi Resmi

Yardım Aracı

Kurulu yardımın davranışını belirtir.

Genişletilmiş ipuçları

İmleci bir simgenin, menü komutunun ya da bir iletişim penceresinde bir kontrolün üstüne getirdiğinizde bir yardım metni görüntüler.

Belge durumu

Yazdırma "belge değiştirildi" durumunu ayarlar

Belge yazdırmanın değişiklik olarak sayılıp sayılmayacağını belirler. Bu seçenek işaretlendiğinde, dosyayı bir sonraki sefer kapattığınızda değişikliklerin kaydedilip kaydedilmeyeceği sorulacaktır. Yazdırma tarihi belge özelliklerine bir değişiklik olarak girilecektir.

Yıl (iki hane)

Sistemin iki-hane yılı tanıyacağı bir zaman aralığı tanımlar.

LibreOffice 'de yıllar dört hane ile gösterilir, bu yüzden 1/1/99 ile and 1/1/01 arasındaki fark iki yıldır. Bu Yıllar (iki hane) ayarı kullanıcıların 2000'e iki hane eklenmiş yıllar tanımlamalarını sağlar. Örneğin, 1/1/30 ve daha sonrasında bir tarih belirlerseniz, "1/1/20" girdisi 1/1/1920 yerine 1/1/2020 olarak kabul edilir.

Help Improve LibreOffice

Send crash reports to The Document Foundation

Send crash reports to help developers improve the software’s reliability. Whenever LibreOffice crashes, you can opt to send reports containing certain debugging information, useful to help track down the cause of the bug and fix it eventually.

Lütfen bizi destekleyin!