Modülleri düzenle

Bu komuta erişmek...

Choose - Languages and Locales - Writing Aids,
in the Available language modules list, select one of the language modules and then click Edit.


Seçenekler

Seçili modül için dil ve kullanılabilir yazım denetimi, heceleme ve Sözlük alt modüllerini belirtir. Alt mdülleri önceliklerine göre sıralayabilirsiniz.

  1. Dili Dil listesinden seçin.

  2. Bu dil için etkinleştirilecek tüm modülleri Yazım Denetimi, Heceleme ve Sözlük başlıkları altında işaretleyin.

  3. Bir alan için birden fazla alt modül kullanılabilir olduğu sürece, yazım denetimi ve Sözlük için alt modüller listelendikleri sıraa işlenir. Sıralamayı Yukarı Taşı ve Aşağı Taşı düğmelerini kullanarak değiştirebilirsiniz.

  4. Heceleme altında sadece bir alt-modül etkinleştirilebilir.

Dil

Modülün dilini belirtir.

LibreOffice içerisindeki tüm dil seçim alanları için takip eden uygulanır:

Eğer bu dil için yazım denetimi etkinleştirildi ise bir dil girdisi önünde kontrol işareti vardır.

Yukarı taşı

Liste kutucuğunda seçili birimin önceliği bir seviye yukarı taşınır.

Aşağı taşı

Liste kutucuğunda seçili birimin önceliği bir seviye aşağı düşürülür.

Arka

Liste kutucuğundaki mevcut değişiklikleri geri almak için buraya tıklayınız.

Lütfen bizi destekleyin!