Yolları Düzenle

Yolları Düzenler ietişim pencersinde, LibreOffice'de kullanılabilen bazı klasörleri seçebilirsiniz.

Bu komuta erişmek...

Choose - LibreOffice - Paths.

Choose Tools - AutoText - Path. (autotext only)


Veri yolu

Hali hazırda eklenmiş yolların bir listesini içerir. Yeni dosyalar için varsayılan yolu seçin.

Ekle

Bir başka klasör açmak için Yolu Seçin iletşim penceresini ya da başka bir dosya seçmek için iletişim penceresini açar.

Sil

Seçili olan öğeyi veya öğeleri onaylama olmaksızın siler.

Lütfen bizi destekleyin!