Paths

Bu bölüm LibreOffice için önemli klasörlerin yollarını içerir. Bu yollar kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

Bu komuta erişmek...

Choose - LibreOffice - Paths.

Choose Tools - AutoText - Path. (autotext only)


LibreOffice tarafından kullanılan yollar

Listedeki bir girdiyi değiştirmek için girdiye tıklayın ve Düzenleyi seçin. Girdiye çift tıklamak da aynı işlevi görecektir.

Varsayılan

Varsayılan düğmesi tüm seçili girdiler için öntanımlı yolları sıfırlar.

Düzenle

Göstermek için Yol Seç veya Yolları Düzenle iletişim penceresine tıklayın.

Girdilerin sırasını Tür sütunundaki çubuğa tıklayarak değiştirebilirsiniz. Sütun genişliği sütunlar arasındaki ayracın fare ile taşınması ile değiştirilebilir.

The {user profile} directory and its subdirectories contain user data.The location of the {user profile} directory is determined when LibreOffice is installed. See the Default location section in the Wiki page about LibreOffice user profile for more information about typical locations of the user profile in different operating systems.

The following list shows the default predefined paths for storing user data, and explains what type of user data is stored in each path. Use the Edit dialog to change, add, or delete paths for the different types.

Tür

Default Path

Açıklama

Otomatik Düzeltme

Bu dizin sizin Otomatik Düzeltme metinlerinizi depolar.

Otomatik Metin

Bu dizin sizin Otomatik Düzeltme metinlerinizi depolar.

Yedekler

Belgelerin otomatik yedekleme kopyalarının saklandığı yerdir.

Dictionaries

This folder stores files with words in your custom dictionaries.

Galeri

Yeni Galeri temaları bu klasörde saklanır.

Images

Klasör ilk olarak bir grafik nesnesini kaydetmek veya açmak için iletişim penceresini çağırdığınızda gözükür.

Şablonlar

Bu dizinde kendi şablonlarınızı depolayabilirsiniz.

Geçici dosyalar

Burası LibreOffice geçici dosyalarının bulundurulduğu yerdir.

Belgelerim

Sisteminizdeki varsayılan belgeler klasörü

Bu klasörü veya Kaydet iletişim penceresini ilk kez açtığınızda görebilirsiniz.

Sınıflandırma

LibreOffice TSCP BAF politikasını bu dosyadan okur.


Internal Paths shows the paths where predefined content for LibreOffice is installed. These paths cannot be edited in this dialog box.

The paths refer to subdirectories in {install}share. These subdirectories are read-only and contain content shown to all users. The location of the {install} directory is determined when LibreOffice is installed.

Lütfen bizi destekleyin!