Genel

In the General section, you can select default settings for saving documents, and can select default file formats.

Bu komuta erişmek...

Choose - Load/Save - General.


Seçenekler Kaydet Penceresi Resmi

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Yükle

Belge ile birlikte kullanıcıya özel ayarları yükle

Belge ile birlikte kaydedilmiş kullanıcıya özel ayarları yükler.

If Load user-specific settings with the document is not selected, the following user-specific settings still apply:

Aşağıdaki ayarlar her zaman bu seçenek işaretli olsun ya da olmasın bir belge ile yüklenir:

Belgeyi yazı ayarlarıyla yükle

If enabled, the printer settings will be loaded with the document. This can cause a document to be printed on a distant printer, if you do not change the printer manually in the Print dialog. If disabled, your standard printer will be used to print this document. The current printer settings will be stored with the document whether or not this option is checked.

Load view position with the document even if it was saved by a different user

Loads the view position settings saved in a document with the document even if it was saved by a different user.

If Load view position with the document even if it was saved by a different user is not selected, the view position will only be loaded with a document if the author metadata in the document matches the first and last name in - LibreOffice - User Data. Note that the author will only be saved with a document if the setting Apply user data in File - Properties - General is enabled.

Kaydet

Belgeleri Otomaik Olarak Kaydetmek

Otomatik kurtarma bilgilerini her zaman kaydet

Specifies that LibreOffice saves the information needed to restore all modified documents in case of a crash.

Dakika

Specifies the time interval in minutes before AutoRecovery information is saved for a document.

note

A timer starts for a document when it is first modified. AutoRecovery information is saved after the specified time (while LibreOffice is idle). The timer then restarts with the next modification in the document.


Belgeyi de otomatik kaydet

Specifies that LibreOffice saves all modified documents when saving AutoRecovery information. Uses the time interval specified in Minutes.

Kaydetmeden önce belge özelliklerini düzenle

Özellikler iletişim penceresinin her Farklı Kaydet komutunda yeniden görüntüleneceğini belirtir.

Her zaman yedek kopya oluştur

Saves the previous version of a document as a backup copy whenever you save a document. Every time LibreOffice creates a backup copy, the previous backup copy is replaced. The backup copy gets the extension .BAK.

Yedekleme kopyasının yerini değiştirmek için, - LibreOffice - Yollar'ı seçin, ve sonra yedekleme dosyası için yeni bir yol girin.

Place backup in same folder as document

Backup copy is saved to the same folder as the document. If the backup copy cannot be saved in the same folder for some reason, then LibreOffice tries to save the copy in the Backups folder specified in Paths.

Save URLs relative to file system

This option allows you to select the default for relative addressing of URLs in the file system and on the Internet. Relative addressing is only possible if the source document and the referenced document are both on the same drive.

Bir bağıl adres her zaman mevcut belgenin yer aldığığı dizin ile başlar. Oysa ki, mutlak adresleme her zaman kök dizini ile başlar. Takip eden tablo, bağol ve mutlak kaynak gösterimi arasındaki sözdizimi farklarını göstermektedir:

Örnekler

Dosya sistemi

İnternet

göreli

../images/img.jpg

../images/img.jpg

mutlak

file:///C:/work/images/img.jpg

https://myserver.com/work/images/img.jpg


warning

Yardım önerisi her zaman bir mutlak yol gösterir. Ancak, eğer bir belge HTML biçeminde kayıt edilmişse, LibreOffice uygun onay kutusu seçiliyse bir bağıl yol girecektir.


Select this box for relative saving of URLs in the file system.

URL'leri internete bağıl kaydet

Select this box for relative saving of URLs to the Internet.

Varsayılan dosya biçimi ve ODF ayarları

ODF biçim sürümü

LibreOffice 7.0 supports the OpenDocument format (ODF) version 1.3. The prior versions of LibreOffice support the file format ODF 1.2. Prior file formats cannot store all new features of the new software.

OpenOffice.org 3 and StarOffice 9 introduced new features which have to be saved using the OpenDocument format (ODF) version 1.2. The prior versions of OpenOffice.org 2 and StarOffice 8 support the file formats ODF 1.0/1.1. Those prior file formats cannot store all new features of the new software.

Current LibreOffice versions can open documents in ODF formats 1.0/1.1, 1.2, and 1.3.

When you save a document, you can select whether to save the document in the format ODF 1.3, ODF 1.3 Extended, ODF 1.2, ODF 1.2 Extended, ODF 1.2 Extended (compatibility mode), or in the prior format ODF 1.0/1.1.

note

Currently, the ODF 1.2 (Extended) or newer formats enable files of Draw and Impress to contain comments. Those comments can be inserted by Insert - Comment in the latest software version. The comments get lost when loading files into prior software versions that were saved by the latest software version.


Some companies or organizations may require ODF documents in the ODF 1.0/1.1, or ODF 1.2 format. You can select these format to save in the listbox. These older formats cannot store all new features, so the new format ODF 1.3 (Extended) is recommended where possible.

The ODF 1.2 Extended (compatibility mode) is a more backward-compatible ODF 1.2 extended mode. It uses features that are deprecated in ODF 1.2 and/or it is 'bug-compatible' to older OpenOffice.org versions. It may be useful if you need to interchange ODF documents with users who use pre-ODF 1.2 or ODF 1.2-only legacy applications.

Belge türü

Varsayılan belge biçimi olarak tanımlamak istediğiniz belge türünü belirtir.

Her zaman farklı kaydet

Solda seçilen belge tiplerinin her zaman nasıl dosya tipi olarak kaydedileceğini belirler. Mevcut belge için farklı dosya tipini Farklı kaydet iletişim penceresinde seçebilirsiniz.

ODF veya varsayılan diğer formatta kaydetmeyince uyar

Bir belgeyi OpenDocument'da olmaya bir biçemde ya da Seçenekler iletişim penceresinde Yükle/Kaydet - Genel'de varsayılan biçem olarak ayarlamadığınız bir biçemde kaydettiğinizde bir uyarı mesajı almayı seçebilirsiniz.

Farklı belge tiplerini kaydederken hangi dosya biçeminin varsayılan olarak uygulanacağını seçebilirsiniz. Eğer belgelerinizi Microsoft Office kullanan başkaları ile değiş tokuş yapıyorsanız, örneğin, burada LibreOffice'nin sadece Microsoft Office dosya biçemini varsayılan olarak kullanmasını belirleyebilirsiniz.

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Lütfen bizi destekleyin!