Seçenekler

Bu komut program yapılandırmanız özelleştirmenizi sağlayan bir iletişim öğesini açar.

Bütün ayarlarınız otomatik olarak kaydedilmiştir. Bir girdiyi genişletmek için, girdiye çift tıklayın veya artı işaretine tıklayın. Girdiyi daraltmak için eksi işaretine tıklayınn veya girdiye çift tıklayın.

note

Yalnızca mevcut belge için geçerli olan girişleri görürsünüz. Mevcut belge bir metin belgesiyse, LibreOffice Writer girişini görürsünüz ve bu bütün LibreOffice modülleri için böyle devam eder.


Bu komuta erişmek...


Options dialog buttons

Tamam

Save the changes in the page and close the Options dialog.

İptal

Close the Options dialog and discard all changes done.

Apply

Applies the modified or selected values without closing the Options dialog.

Başa Al

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Yardım

Görüntülenen Seçenekler sayfası için yardım içeriğini açar.

LibreOffice

Use this dialog to create general settings for working with LibreOffice. The information covers topics such as user data, saving, printing, paths to important files and directories.

Yükle/Kaydet

Genel Yükle/Kaydet ayarlarını belirtir.

Dil Ayarları

İlave dil özeliklerini tanımlar.

LibreOffice Writer

Bu ayar,LibreOffice'de yaratılmış metin belgelerinin işlenme yollarına karar verir. Mevcut metin belgesi için ayaraları tanımlamak da mümkündür.

LibreOffice Writer/Web

HTML biçimindeki LibreOffice belgelerinin temel ayarlarını tanımlar.

LibreOffice Calc

Defines various settings for spreadsheets, contents to be displayed, and the cursor direction after a cell entry. You can also define sorting lists, determine the number of decimal places and the settings for recording and highlighting changes.

LibreOffice Impress

Yeni oluşturulan sunum belgeleri için görüntülenecek içerik, kullanılacak ölçü birimi, ızgara hizalamasının yapılıp yapılmayacağı ve nasıl yapılacağı gibi çeşitli ayarları tanımlar.

LibreOffice Draw

Çizim belgeleri için, görüntülenecek içerik, kullanılacak ölçek, ızgara hizalama ve varsayılan olarak yazdırılacak içeriği kapsayan küresel ayarları tanımlar.

LibreOffice Math

Tüm yeni formül belgeleri için yazdırma biçimini ve seçeneklerini tanımlar. Bu seçenekler LibreOffice Math kullanarak doğrudan bir formül yazıdırmak istediğiniz zaman geçerli olur.

LibreOffice Base

Defines the general settings for the data sources in LibreOffice.

Çizelgeler

Defines the general settings for charts.

İnternet

Specifies Internet settings.

Lütfen bizi destekleyin!