Şekil

Bu alt menü belgeye eklenebilecek çizgi, çember, üçgen, kare gibi şekilleri ve gülen surat, kalp veya çiçek gibi şekilleri barındırır.

Çizgi

Bu alt menü doğru, serbest biçimli, eğri ve çokgen şekillerini barındırır.

Çizgi

Draws a straight line where you drag in the current document. To constrain the line to 45 degrees, hold down Shift while you drag.

Temel

Bu alt menü dikdörtgenler, çemberler, üçgenler, beşgenler, altıgenler, silindirler ve küp gibi temel şekilleri barındırır.

Sembol

Bu alt menü gülen surat, kalp, güneş, ay, çiçek, yapboz gibi şekilleri barındırır.

Please support us!