Formlar Alt Menüsü

Contains commands for activate form design mode, enable/disable control wizards and insert form controls in your document.

Bu komuta erişmek...

Choose Tools - Forms.


Tasarım Kipi

Form tasarım kipini aç veya kapat.

Kontrol Sihirbazları

Kontrol sihirbazlarını aç veya kapat.

Kontrol Özellikleri

Opens a dialog for editing the properties of a selected control.

Form Özellikleri

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Form Gezgini

Form Gezgini'ni açar. Form Gezgini mevcut belgedeki tüm formları ve alt formları ilgili kontrolleri ile beraber gösterir.

Activation Order

Opens the Tab Order dialog so you can modify the order in which control fields get the focus when the user presses the tab key.

Alan Ekle

Bir forma veya rapora eklemek için bir veritabanı alanı seçebildiğiniz bir pencere açar.

Tasarım Kipinde Aç

Opens forms in Design Mode so that the form can be edited.

Otomatik Denetim Odağı

Otomatik Denetim Odağını aç veya kapat.

Lütfen bizi destekleyin!