LibreOffice ve internet

Bu kısım İnternet hakkında bilgi desteği sağlar. Bir İnternet sözlüğü en önemli terimleri açıklar.

Web Sayfaları

Yeni bir web sayfası oluşturmak için, Dosya - Yeni seçerek yeni bir HTML Belgesi açın.

Lütfen bizi destekleyin!