Düzenleme Noktaları Çubuğu

The Edit Points Bar appears when you select a polygon object and click Edit Points.

Sağlanan bu işlevlerle eğriye dönüştürülmüş bir nesnenin veya bir eğrinin noktalarını düzenleyebilirsiniz. Aşağıdakip eden simge düğmeleri mevcuttur:

Noktaları Düzenle

Noktalar simge düğmesi çokgen nesneleri için düzenleme kipini etkinleştirmeye veya pasifleştirmeye izin verir. Düzenleme kipinde, çizim nesnesinin her bir noktası tek tek seçilebilir.

Icon Edit Points

Noktaları Düzenle

Nokta Taşı

Noktaları taşıyabileceğiniz bir kipi etkinleştirir. Bir nokta üzerindeyken, fare imlecinde boş küçük bir kare olarak görüntülenir. Bu noktayı başka bir konuma sürükleyin. Noktanın her iki yanındaki eğrilerde taşıma hareketini takip ederler; bitişik noktalardaki eğri kesimlerininde şekli değiştirilir.

Bütün eğriyi bozulmaksızın kaydırmak için, iki nokta arasındaki eğrinin herhangi bir noktasından veya kapalı bir eğri içindeyken fareyle sürükleyin.

Icon Move Points

Nokta Taşı

Nokta Ekle

Ekleme kipini etkinleştirir. Bu kipte nesneye noktalar eklemenize izin verir. Aynı zamanda taşıma kipinde olduğu gibi, noktaları taşıyabilirsiniz. Eğer, iki nokta arasındaki eğriye tıklayıp, fare düğmesine basarken fareyi hafifçe kıpırdatırsanız yeni bir nokta eklersiniz. Nokta yumuşak geçiş noktasıdır, kontrol noktalarına (tutamaklar) paraleldir ve tutamakları taşıdığınız zaman da böyle kalırlar.

Eğer bir köşe noktası yaratmak istiyorsanız, önce bir yumuşak veya simetrik nokta eklemelisiniz, sonra bunu Köşe noktası belirle simgesine tıklayarak köşe noktasına çevirebilirsiniz.

Icon Insert Points

Nokta Ekle

Nokta Sil

Bir veya daha fazla noktayı silebilmek için, Nokta sil simge düğmesini kullanın. Eğer birden fazla nokta seçmek istiyorsanız, Shift tuşuna basılı tutarken gerekli noktalar üzerine tıklayın.

Noktaları silmek için noktaları seçin ve bu simgeyi tıklayın ya da Del tuşuna basın.

Icon Delete Points

Nokta Sil

Eğriyi böl

Eğriyi Böl simgesi bir eğriyi böler. Eğriyi nerden bölmek istiyorsanız noktayı veya noktaları seçin, sonra simgeye tıklayın.

Icon Split Curve

Eğriyi böl

Eğriye Döndür

bir eğriyi düz çizgiye veya düz çizgiyi eğriye dönüştürür. Şayet tek bir nokta seçerseniz, noktadan önceki eğri dönüştürülecektir. Eğer iki nokta seçiliyse, her iki nokta arasında kalan eğri dönüştürülecektir. Eğer iki noktadan fazlasını seçerseniz, bu simgeyi her tıkladığınızda, eğrinin diğer bir bölümü dönüştürülecektir. Gerekli ise, yuvarlak köşeler, keskin köşelere ve keskin köşeler yuvarlak köşelere dönüştürülür.

Eğer bir eğrinin belli bir kısmı düz çizgi ise, çizgininin bitiş noktalarında azami bir kontrol noktası (tutamak) vardır. Çizgi tekrar eğriye dönüştürülmeden, bunlar yuvarlak noktalara çevrilemezler.

Icon Convert to Curve

Eğriye Döndür

Köşe Noktası

Seçili noktayı veya noktaları köşelere dönüştürür. Köşe noktaları, her birisi diğerinden bağımsız olan iki hareket ettirilebilir denetim noktasına sahiptir. Böylece bir eğri çizgi köşe boyunca düz olarak gitmez, fakat bir köşe oluşturur.

Icon Corner Point

Köşe Noktası

Yumuşak Geçiş

Bir köşe noktasını veya simetrik noktayı yumuşak noktaya dönüştürür. Köşe noktalarında her tutamakda paralel olarak hizalanırlar, ve sadece eşzamanlı olarak taşınabilirler. Tutamakların boyu değişebilir, böylece kavislilik derecesinin değişimine izin verilir.

Icon Smooth Transition

Yumuşak Geçiş

Simetrik Geçiş

Bu simge düğmesi bir köşe noktasını veya yumuşak noktayı simetrik noktaya dönüştürür.. Köşe noktasının her iki kontrol noktasıda paralel hizalanır ve aynı uzunluğa sahiptir. Bu tatamaklar eşzamanlı olarak taşınabilirler ve kavislilik derecesi her iki yöne doğru aynıdır.

Icon Symmetric Transition

Simetrik Geçiş

Bezier'i Kapat

bir çizgiyi veya eğriyi kapatır. Bir çizgi ilk nokta ile son nokta arasında kapatılır, büyütülmüş bir kare göstergeyle gösterilir.

Icon Close Bézier

Bezier'i Kapat

Noktaları Azalt

seçili noktayı veya seçili noktaları silinmek üzere işaretler. Bu seçilen noktanın düz çizgi üzerinde olamsı halinde mümkün olabilir. Eğer bir eğriyi veya çokgeni Eğriye dönüştür simge düğmesiyle düz bir çizgiye dönüştürmüş iseniz, veya bir eğriyi fare ile nokta sadece düz bir çizgi üzerinde olabilecek şekilde değiştirmişseniz, seçilmiş nokta silinir. Bu nokta azaltılmasından sonra açı

Icon Eliminate Points

Noktaları Azalt

Lütfen bizi destekleyin!