Form Tasarım Araç Çubuğu

Form Tasarım araç çubuğu tasarım modunda çalışırken biçim nesnesi seçtiğiniz anda görünür hale gelir.

Seçim

Simge

Bu simge fare işaretçisini seçili kipe değiştirir veya bu kipi kapatır. Seçme kipi mevcut formun denetimlerini seçmek için kullanılır.

Tasarım Kipini Aç/Kapat

Tasarım kipini açar ya da kapatır. Bu işlev Tasarım ve Kullanıcı kipleri arasında hızlı geçiş yapılmasını sağlar. Form denetimlerini düzenlemek için etkinleştirin, form denetimlerini kullanmak için kapatın.

Simge

Design Mode On/Off

Kontrol Özellikleri

Opens a dialog for editing the properties of a selected control.

Simge

Denetim

Form Özellikleri

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Simge

Form Özellikleri

Veri Gezgini

Mevcut XForm belgesinin veri yapısını belirler.

Form Gezgini

Form Gezgini'ni açar. Form Gezgini mevcut belgedeki tüm formları ve alt formları ilgili kontrolleri ile beraber gösterir.

Simge

Form Gezgini

Alan Ekle

Bir forma veya rapora eklemek için bir veritabanı alanı seçebildiğiniz bir pencere açar.

Simge

Alan Ekle

Sekme Sırası

Sekme Sırası iletişim penceresi içerisinde kullanıcı tab tuşuna bastığında kontrol alanlarının odaklanmasını değiştirebilirsiniz.

Simge

Etkinleştirme sırası

Tasarım Kipinde Aç

Formları düzenlenebilmeleri için Tasarım Kipiinde açar.

Simge

Tasarım Kipinde Aç

Otomatik Denetim Odağı

Simge

If Automatic Control Focus is activated, the first form control will be selected when you open the document. If the button is not activated, the text will be selected after opening. The Tab Order that you have specified determines which is the first form control.

Konum ve Boyut

Seçilen nesneyi yeniden boyutlandırır, taşır, döndürür veya eğer.

Simge

Konum ve Boyut

Sabitleyiciyi Değiştir

Allows you to switch between anchoring options.

Simge

Sabitleyiciyi Değiştir

En Öne getir

Seçili nesneyi diğerlerinin önüne getirecek şekilde yığınlama sırasını değiştirir.

Simge

En Öne Getir

En Alta Gönder

Seçili nesneyi yığınlama sıralamasında diğer nesnelerin en arkasına taşır.

Simge

En Alta Gönder

Grupla

Seçili nesneleri tek bir nesne gibi taşınabilmeleri için gruplar.

Simge

Gruplama

Gruplama

Seçili grubu ayrık nesnelere dönüştürür.

Simge

Grubu çöz

Gruba Gir

Seçili grubu açar, böylece her bir nesneyi düzenleyebilirsiniz. Eğer seçili grup iç içe grup içeriyorsa, alt gruplar üzerinde bu komutu tekrarlayabilirsiniz.

Simge

Gruba gir

Gruptan Çık

Gruptan çıkar böylece gruptaki nesneleri artık düzenleyemezsiniz.

Simge

Gruptan çık

Hizalama

Seçili nesnelerin hizalamasında değişiklik yapar.

Simge

Hizalama

Kılavuzu Göster

Izgaranın gösterilip gösterilmeyeceğini belirtir.

Simge

Izgarayı Göster

Izgaraya Uydur

Nesnelerin sadece ızgara noktaları arasında taşınacağını tanımlar.

Simge

Izgaraya Uydur

Taşıma Sırasında Yardımcı Çizgiler

Bir nesneyi taşırken klavuzların gösterilip gösterilmeyeceğini belirtir.

Simge

Taşırken Yardım Çizgileri

Please support us!