Form Tasarım Araç Çubuğu

Form Tasarım araç çubuğu tasarım modunda çalışırken biçim nesnesi seçtiğiniz anda görünür hale gelir.

Anchor

Allows you to switch between anchoring options.

Icon Anchor

Anchor

Hizalama

Seçili nesnelerin hizalamasında değişiklik yapar.

Simge

Hizalama

En Öne getir

Seçili nesneyi diğerlerinin önüne getirecek şekilde yığınlama sırasını değiştirir.

Icon Bring to Front

En Öne Getir

En Alta Gönder

Seçili nesneyi yığınlama sıralamasında diğer nesnelerin en arkasına taşır.

Icon Send to Back

En Alta Gönder

Seçim

Icon Select

Bu simge fare işaretçisini seçili kipe değiştirir veya bu kipi kapatır. Seçme kipi mevcut formun denetimlerini seçmek için kullanılır.

Tasarım Kipini Aç/Kapat

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Icon Design Mode

Design Mode On/Off

Kontrol Özellikleri

Opens a dialog for editing the properties of a selected control.

Icon Control

Denetim

Form Özellikleri

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Icon Form

Form Özellikleri

Veri Gezgini

Mevcut XForm belgesinin veri yapısını belirler.

Form Gezgini

Form Gezgini'ni açar. Form Gezgini mevcut belgedeki tüm formları ve alt formları ilgili kontrolleri ile beraber gösterir.

Icon Form Navigator

Form Gezgini

Alan Ekle

Bir forma veya rapora eklemek için bir veritabanı alanı seçebildiğiniz bir pencere açar.

Icon Add Field

Alan Ekle

Activation Order

Opens the Tab Order dialog so you can modify the order in which control fields get the focus when the user presses the tab key.

Icon Activation Order

Etkinleştirme sırası

Tasarım Kipinde Aç

Opens forms in Design Mode so that the form can be edited.

Icon Open in Design Mode

Tasarım Kipinde Aç

Automatic Control Focus

Icon

If Automatic Control Focus is activated, the first form control will be selected when you open the document. If the button is not activated, the text will be selected after opening. The Tab Order that you have specified determines which is the first form control.

Konum ve Boyut

Seçilen nesneyi yeniden boyutlandırır, taşır, döndürür veya eğer.

Icon Position and Size

Konum ve Boyut

Display Grid

Enables or disables the grid.

Icon Display Grid

Display Grid

Izgaraya Uydur

Çerçevelerin, çizim ögelerinin ve kontrollerinin sadece ızgara noktaları arasında haraket ettirilebileceğini belirler. Uydurma ızgarasının durumunu sadece mevcut eylemde değiştirmek için, basılı iken bir nesneyi sürükleyin.

Icon Snap to Grid

Snap to Grid

Taşıma Sırasında Yardımcı Çizgiler

Bir nesneyi taşırken klavuzların gösterilip gösterilmeyeceğini belirtir.

Icon Helplines While Moving

Taşırken Yardım Çizgileri

Lütfen bizi destekleyin!