Bir Belge İçin Doğrudan Biçimlendirmeyi Geri Almak

Biçemlerle yapılmayan tüm biçimlendirmeyi birkaç adımda geri alabilirsiniz.

Direk ve Stil Biçemleme

A style is a set of formatting attributes, grouped and identified by a name (the style name). When you apply a style to an object, the object is formatted with the set of attributes of the style. Several objects of same nature can have the same style. As consequence, when you change the set of formatting attributes of the style, all objects associated with the style also change their formatting attributes accordingly. Use styles to uniformly format a large set of paragraphs, cells, and objects and better manage the formatting of documents.

When you do not use styles, and apply formatting attributes to parts of text directly, this is called Direct formatting (also called manual formatting). The formatting is applied only to the selected area of the document. If the document has several paragraphs, frames, or any other object, you apply direct formatting on each object. Direct formatting is available with the Format menu and with the Formatting toolbar.

A direct formatting attribute applied on a object overrides the corresponding attribute of the style applied to the object.

LibreOffice Writer Belgesinde Tüm Doğrudan Biçimlendirmeleri Kaldırmak

  1. Press +A to select the whole text.

  2. Biçim - Doğrudan Biçimlendirmeyi Temizle'yi seçin.

LibreOffice Calc Hesap Tablolarında Tüm Doğrudan Biçimlendirmeleri Kaldırmak

  1. Tüm sayfaları seçmek için Shift tuşuna basılı tutarken ilk ve son sayfa sekmesine tıklayın.

  2. Press +A to select the whole text.

  3. Biçim - Doğrudan Biçimlendirmeyi Temizle'yi seçin.

LibreOffice Presentation Belgesinde Tüm Doğrudan Biçimlendirmeleri Kaldırmak

  1. Taslak görünümünü açmak için Taslak sekmesine tıklayın.

  2. Press +A to select the whole text.

  3. Biçim - Doğrudan Biçimlendirmeyi Temizle'yi seçin.

Lütfen bizi destekleyin!