Starting LibreOffice Software With Parameters

LibreOffice yazılımı komut satırından başlatarak, performansı etkileyeceğiniz çeşitli parametreler atayabilirsiniz. Yalnızca deneyimli kullanıcıların komut satırı parametrelerini kullanmaları önerilir.

note

Normal biçimde kullanımlarda, komut satırı parametrelerinin kullanımı gerekli değildir. Parametrelerden bir kaçı LibreOffice yazılım teknolojisi hakkında daha derinlemesine teknik altyapı bilgisi gerektirir.


LibreOffice Yazılımını Komut Satırından Başlatmak

Geçerli Komut Satırı Parametreleri

Özel değişkenler olmadan kullanmak

Hiç parametre kullanmadan çalıştırmak başlatma merkezini açar.

{dosya}

Dosyayı (dosyaları) uygun bileşenlerle açmayı dener.

{file} macro://./[Library.Module.MacroName]

Dosyayı açar ve belirtilen makroyu uygular.


Yardım ve bilgi almak

Parametre

Anlamı

--help / -h / -?

Kullanılabilir komut satırı parametrelerini konsola listeler.

--helpwriter

LibreOffice Writer için tümleşik veya çevrim içi yardımı açar.

--helpcalc

LibreOffice Calc için tümleşik veya çevrim içi yardımı açar.

--helpdraw

LibreOffice Draw için tümleşik veya çevrim içi yardımı açar.

--helpimpress

LibreOffice Impress için tümleşik veya çevrim içi yardımı açar.

--helpbase

LibreOffice Base için tümleşik veya çevrim içi yardımı açar.

--helpbasic

LibreOffice Basic betik dili için tümleşik veya çevrim içi yardımı açar.

--helpmath

LibreOffice Math için tümleşik veya çevrim içi yardımı açar.

--version

LibreOffice sürümünü gösterir ve kapanır.

--nstemporarydirectory

(sadece macOS çalışma ortamında) Mevcut kullanıcının geçici klasörünün yolunu döndürür ve sonlanır. Diğer bütün parametrelerin üzerine yazar.


Genel değişkenler

Parametre

Anlamı

--quickstart[=no]

Hızlı başlatma servisini Etkinleştirir[Kapatır]. Parametre olarak Hızlı Başlatıcıyı kapatan no'yu alır. Parametre kullanılmadığında servisi etkinleştirir.

--nolockcheck

Kurulumu kullanarak uzak örneklerin kontrol edilmesini devre dışı bırakır.

--infilter=InputFilterName
[:InputFilterParam[,param]]

Forces an input filter type, if possible. For example:

--infilter="Calc Office Open XML"

--infilter="Text (encoded):UTF8,LF,Liberation Mono,en-US".

--pidfile={file}

soffice.bin süreç numarasını {dosya} dosyasına kaydeder.

--display {display}

Sets the DISPLAY environment variable on UNIX-like platforms to the value {display}. This parameter is only supported by the start script for LibreOffice software on UNIX-like platforms.


Kullanıcı/programlanmış arayüz kontrolü

Parametre

Anlamı

--nologo

Program başlangıcında başlangıç ekranını devre dışı bırakır.

--minimized

Simge durumunda başlar. Açılış ekranı görüntülenmez.

--nodefault

Açılış ekranından başka bir şey göstermeden başlar.

--invisible

Görünmez kipte başlar.

Başlangıç logosu ve başlangıç program penceresi görünür olmaz. LibreOffice yazılımı kontrol edilebilir ve belgeler ile iletişim kutuları API ile açılabilir ve kontrol edilebilir.

Parametre kullanarak LibreOffice sadece süreç yönetici (Windows) veya (UNIX benzeri sistemlerde) kill komutuyla durdurulabilir.

Bu, -quickstart ile birlikte kullanılamaz.

Daha fazla bilgi LibreOffice Geliştirici Kılavuzunda bulunabilir.

--headless

Uygulamayı kullanıcı arayüzsüz kullanmanızı sağlayan "başlıksız kip"te başlatır.

Özel kip, uygulama API ile harici istemciler tarafından kontrol edildiğinde kullanılır.

--norestore

Sistem çökmesi ardından yeniden başlatmayı ve dosya kurtarmayı devre dışı bırakır.

--safe-mode

Güvenli kipte başlatır; yani kırık yapılandırmayı düzeltmeye yardımcı olacak geçici bir temiz kullanıcı profili ile başlatır.

--accept={UNO}

LibreOffice yazılımına, "UNO Kabul Eden İş Parçacıkları"ın oluşumu üzerine "UNO Kabul Karakter Dizisi" kullanılacaktır diye uyarı verir.

UNO-URL uno:connection-type,params;protocol-name,params;ObjectName gibi bir karakter dizisidir.

Daha fazla bilgi LibreOffice Geliştirici Kılavuzunda bulunabilir.

--unaccept={UNO-URL}

--accept={UNO-URL} ile oluşturulmuş bir kabul ediciyi kapatır. Açık tüm kabul edicileri kapatmak için --unaccept=all kullanın.

--language={lang}

Kullanıcı arayüzü için bir dil seçilmediğinde belirli bir dili kullanır. Dil IETF dil etiketlerinden biridir.


Geliştirici değişkenleri

Parametre

Anlamı

--terminate_after_init

Başlatma tamamlandığında çıkar (belge yüklenmez).

--eventtesting

Belgeler yüklendikten sonra çıkar.


Yeni belge oluşturma değişkenleri

note

BU değişkenler belirtilen türde boş bir belge üretir. Bir defada sadece biri kullanılabilir. Dosya adı bir parametre olarak belirtilirse bu dosyaları belirtilen bileşenle açmayı dener.


Parametre

Anlamı

--writer

Boş bir Writer belgesi ile başlar.

--calc

Boş bir Calc belgesi ile başlar.

--draw

Boş bir Draw belgesi ile başlar.

--impress

Boş bir Impress belgesi ile başlar.

--math

Boş bir Math belgesi ile başlar.

--global

Boş bir Writer ana belgesi başlar.

--web

Boş bir HTML belgesi başlar.


Dosya açma argümanları

note

Argümanlar takip eden dosya isimlerine nasıl davranılacağını tanımlar. Yeni işlem argümandan sonra başlar ve sonraki argümanla sona erer. Varsayılan davranış şekli dosyayı düzenlemek için açmak ve yeni belgeleri belge şablonundan oluşturmaktır.


Parametre

Anlamı

-n

Takip eden dosyaları yeni dosya oluşturulmasında şablon olarak kullanır.

-o

Dosyaları şablon olup olmamasına bakmaksızın düzenlemek için açar.

--pt {Printername}

Takip eden dosyaları {Yazıcıadı} yazıcısında yazdırır ve durur. Açılış ekranı görünmez.

Eğer dosya adında boşluk varsa, dosya adı tırnak işaretleri içine alınmalıdır.

Birden çok defa kullanıldığında --pt ile çalıştırılan tüm dosyalar için sadece son {Yazıcıadı} etkin olur.

Ayrıca --print-to-file komutunun --printer-name seçeneği {Yazıcıadı} ile arayüzleri değiştirir.

-p

Takip eden dosyaları kapanmalarının ardından varsayılan yazıcıda yazdırır. Açılış ekranı görüntülenmez.

Eğer dosya adında boşluk varsa, dosya adı tırnak işaretleri içine alınmalıdır.

--view

Takip eden dosyaları görüntüleme kipinde açar (salt okunur).

--show

Takip eden sunum belgelerini açar ve hemen sunumu başlatır. Dosyalar gösterim sonrası kapatılır. Impress dosyaları haricindekiler önceki kiplerine bakılmaksızın varsayılan kipte açılırlar.

--convert-to OutputFileExtension
[:OutputFilterName
[:OutputFilterParams[,param]]]
[--outdir output_dir]

If --convert-to is used more than once, last value of OutputFileExtension[:OutputFilterName[:OutputFilterParams]] is effective. If --outdir is used more than once, only its last value is effective. For example:

--convert-to pdf *.doc

--convert-to pdf:writer_pdf_Export --outdir /home/user *.doc

--convert-to "html:XHTML Writer File:UTF8" *.doc

--convert-to "txt:Text (encoded):UTF8" *.doc

See the list of document filters for file conversion.

The list of filter options for Lotus, dBase and Diff files.

The list of filter options for CSV files.

The list of filter options for PDF files.

--print-to-file [--printer-name printer_name] [--outdir output_dir]

Dosyaları toplu iş dosyasına yazdır. Eğer --outdir belirtilmezse çıktı dizini mevcut çalışma dizini olarak kullanılır.

--printer-name veya --outdir birden çok kullanılırsa sadece son değer geçerli olur. Ayrıca --pt'nin {Yazıcıadı} parametresi --printer-name ile değiştirilir. Örneğin:

--print-to-file *.doc

--print-to-file --printer-name nasty_lowres_printer --outdir /home/user *.doc

--cat

Applies filter "txt:Text" to the following text documents and dump text content to console (implies --headless). Cannot be used with --convert-to.

-env:VAR[=VALUE]

Set a bootstrap variable. For example, to set a non-default user profile path:


Görmezden gelinen anahtarlar

Parametre

Anlamı

-psn

Görmezden gelinenler (sadece macOS)

-Embedding

Görmezden gelinenler (COM+ ile ilişkili; Sadece Windows)

--nofirststartwizard

Etkisi yoktur, sadece geri uyumluluk için kabul edilmektedir.

--protector {arg1} {arg2}

Sadece birim testlerde kullanılır ve iki parametre içermelidir.


Lütfen bizi destekleyin!