LibreOffice Ürününde Betikler Atama

Menü öğelerine, simgelere, iletişim kutularına ve LibreOffice'deki olaylara özel betikler (makrolar) atayabilirsiniz.

LibreOffice aşağıdaki programlama dillerinde betik yazmayı dahili olarak destekler:

 1. LibreOffice Basic

 2. JavaScript

 3. BeanShell

 4. Python

Ayrıca, geliştiriciler LibreOffice'i harici olarak kontrol etmek için Java gibi üst düzey programlama dilleri kullanabilirler. Çevrimiçi API kaynakları için tıklayınız.

Yeni bir menü girdisine bir betik atamak için

 1. Araçlar - Özelleştiri seçin ve Menüler sekmesine tıklayın.

 2. Ekleye tıklayın.

 3. In the Category list box, scroll down and open the "Application Macros" entry.

 4. You see entries for "Application Macros" (scripts in the share directory of your LibreOffice installation), "My Macros" (scripts in the user directory), and the current document. Open any one of them to see the supported scripting languages.

 5. Kullanılabilir betikleri görmek için herhangi bir betik yazma dili girişini açın. Bir betik seçin.

 6. Betik işlevlerinin bir listesi Komutlar liste kutusunda belirir. Bir işlev seçin.

 7. Yeni bir menü ataması oluşturmak için Ekleye tıklayın. Yeni menü girdisi Girişler liste kutusunda görünecektir.

Bir tuş takımına bir betik eklemek için

 1. Araçlar - Özelleştir - Klavyeyi seçin.

 2. In the Category list box, scroll down and open the "Application Macros" entry.

 3. You see entries for "Application Macros" (scripts in the share directory of your LibreOffice installation), "My Macros" (scripts in the user directory), and the current document. Open any one of them to see the supported scripting languages.

 4. Kullanılabilir betikleri görmek için bir betik yazma dili girdisini açın. Bir betik seçin.

 5. Betik işlevlerinin bir listesi Komutlar liste kutusunda belirir. Bir işlev seçin.

 6. LibreOffice veya Writer (veya mevcut açık uygulama) için seçenekler düğmesini tıklayın.

  Seçenek düğmesini seçmek, LibreOffice'în tamamında veya sadece mevcut modüldeki belgenin yeni tuş kombinasyonunun kapsamını ayarlar.

 7. Select a key combination from the Shortcut keys list box and click Assign.

Bir olaya betik atamak için

 1. Araçlar - Özelleştir - Olayları seçin.

 2. Makro düğmesini tıklayın.

 3. In the Library list box, scroll down and open the "Application Macros" entry.

 4. You see entries for "Application Macros" (scripts in the share directory of your LibreOffice installation), "My Macros" (scripts in the user directory), and the current document. Open any one of them to see the supported scripting languages.

 5. Kullanılabilir betikleri görmek için bir betik yazma dili girdisini açın. Bir betik seçin.

 6. Betik işlevlerinin bir listesi Atanan Eylem liste kutusunda belirir. Bir işlev seçin.

 7. LibreOffice veya geçerli belgede kaydetmek için seçin.

  Bu, LibreOffice'in tamamında veya sadece mevcut modüldeki belgelerde uygulanabilir yeni olay atamasının kapsamını ayarlar.

 8. Listeden bir olay seçin ve Tamamı tıklayın.

Gömülü bir nesne için bir olaya betik atamak

 1. Belgenizdeki bir grafik gibi gömülü nesneyi seçin.

 2. Biçim - Çerçeve ve Nesne - Özellikler - Makro'yu seçin.

 3. Makrolar liste kutusunda LibreOffice Betik girdisini açın.

 4. Paylaşım girdileri (LibreOffice kurulumunuzun paylaşım dizinindeki betikler), kullanıcı (kullanıcı dizinindeki betikler) ve mevcut dosya için girişleri görebilirsiniz. Desteklenen betik yazma dillerini görmek için bunlardan birini açın.

 5. Kullanılabilir betikleri görmek için bir betik yazma dili girdisini açın. Bir betik seçin.

 6. Betik işlevlerinin bir listesi Var olan makrolar liste kutusunda belirir. Bir işlev seçin.

 7. Listeden bir olay seçin ve Tamamı tıklayın.

Bir köprüye betik atamak için

 1. İmleci köprü içinde konumlandırın.

 2. Ekle - Köprüyü seçin.

 3. Olaylar düğmesine tıklayın.

 4. Yukarıda belirtildiği gibi seçin ve atayın.

Bir grafiğe betik atamak

 1. Belgenizdeki grafiği seçin.

 2. Choose Format - Image - Properties - Macro.

 3. Yukarıda belirtildiği gibi seçin ve atayın.

Bir form denetimine betik atamak

 1. Bir form denetimi ekleyin, örneğin bir düğme: Form Denetimi araç çubuğunu açın, İtme Düğmesi simgesine tıklayın ve açık düğmeyi belgenize sürükleyin.

 2. Seçili form denetimi ile Form Denetimi araç çubuğundaki Denetim düğmesini tıklayın.

 3. Özellikler penceresinin Olaylar sekmesini tıklayın.

 4. Seçilen olaya bir betik atayabileceğiniz bir iletişim penceresi açmak için ... düğmelerinin birini tıklayın.

LibreOffice Basic penceresinde bir denetime betik atamak için

 1. LibreOffice Basitciletişim düzenleyicisini açın ve üzerindeki bir kontrolle birlikte bir iletişim oluşturun.

 2. Denetimi sağ tıklayın ve Özellikleri seçin.

 3. Özellikler penceresinin Olaylar sekmesini tıklayın.

 4. Seçilen olaya bir betik atayabileceğiniz bir iletişim penceresi açmak için ... düğmelerinin birini tıklayın.

Lütfen bizi destekleyin!