Değişiklikleri Kaydetmek

note

LibreOffice 'de metin ve tablo belgeleri için gözden geçirme fonksiyonu bulunmaktadır.


Bütün değişiklikler kaydedilmez. Örneğin, bir sekme durağının sol tarafa hizalı halden sağ tarafa gizalı hale gelmesi kaydedilmez. Yine de, Eklemeler, silmeler, metin değişikleri ve genel biçimlendirmeler gibi düzeltici tarafından yapılan genel değişiklikler kaydedilir.

  1. Değiklikleri kaydetmek için belgeyi açınız ve Düzenle - Değişiklikleri İzle ardırdan Kaydet seçeneğini seçin.

  2. Şimdi değişik yapmaya başlayın. Farkdeceksiniz ki yeni girdiğiniz pasajlar altı çizgili şekilde görünürken sildiğiniz kısımlar üstü .izili bir şekilde görünür kalmaya devam edecektir.

  3. Eğer fare işaretçisini işaretli bir değişikliğe getirirseniz, Yardım Önerisi'nde değişikliğin tipi, yazarı, tarihi ve zamanına bir referans göreceksiniz. Eğer Genişletilmiş Öneriler etkinleştirilmişse bu değişiklik hakkındaki harhangi yorumları görebilirsiniz.

Bir tabloda yapılan değişiklikler hücre kenarlarında sınırlarla vurgulanmıştır. Hücre üzerine geldiğinizde Yardım Önerisi'nde bu değişiklikle ilgili daha fazla detay görebilirsiniz.

İmleçi değişiklik alanına getirip ardında Düzenle - Değişiklikleri İzle - Açıklama'yı seçerek her bir değişiklik için yorum ekleyebilirsiniz. Genişletilmiş İpuçları na ek olarak, yorumlar da Değişiklikleri Yönet penceresindeki listede görünür.

Kaydı durdurmak için tekrar Düzenle - Değişiklikleri İzle - Kaydet'i seçin. İşaretin kaldırılacak ve dosyayı kaydedebileceksiniz.

Bir metin belgesinde, ek bir renkli işaretlendirme ile değiştirdiğiniz satırları vurgulayabilirsiniz. Bu, örneğin, kenarlarda kırmızı çizgi olacak şekilde olabilir.

Değişiklik takibi ayarlarını değiştirmek için, - LibreOffice Writer - Değişiklikler'i ya da - LibreOffice Calc - Değişiklikler'i seçin.

Lütfen bizi destekleyin!