Protecting Contents in LibreOffice

Aşağıdakiler LibreOffice'deki bir belgeyi düzenleme, silme ya da görüntülemeye karşı koruak için uygulanabilecek değişik yolların bir özetidir.

Protecting Documents With Passwords When Saving

OpenDocument biçiminde kaydedilen her belge bir parola ile korunabilir. Parola ile kaydedilen belgeler parola olmadan açılamaz. İçerik harici bir düzenleyici ile okunamaz. Bu durum içerik, grafikler ve OLE nesneleri için geçerlidir.

Korumayı açmak

Dosya - Farklı Kaydet'i seçin ve Parola ile kaydet onay kutusunu işaretleyin. Belgeyi kaydedin.

Korumayı kaldırmak

Belgeyi açın ve doğru parolayı girin. Dosya - Farklı Kaydet'i seçin ve Parola ile kaydet onay kutusunu silin.


tip

It is possible to use OpenPGP to define private and public keys to be used to encrypt LibreOffice documents. Read Encrypting Documents with OpenPGP to learn more on how to set up OpenPGP encryption keys.


Sürüm İşaretlemeyi Korumak

LibreOffice Calc ve LibreOffice Writer yapılmış her bir değişiklik ile, yeniden gözden geçirme fonksiyonu değişikliği kimin yaptığını kaydeder. Bu fonksiyon koruma ile açık hale getirilebilir, öyle ki sadece doğru parola girildiğinde kapatılabilir. Ancak ondan sonra, tüm değişiklikler kaydedilmeye devam edecektir. Değişikliklerin kabul veya reddi mümkün değildir.

Korumayı açmak

Düzenle - Değişiklikleri İzle - Koru'yu seçin. En az bir karakterlik parolayı girin ve onaylayın.

Korumayı kaldırmak

Düzenle - Değişiklikleri İzle - Koru'yu seçin. Doğru parolayı girin.


Çerçeveleri, Grafikleri ve OLE Nesnelerini Korumak

Eklenen grafiklerin içerik, konum ve boyutunu koruyabilirsiniz. Aynı şeyler çerçeveler (Writer'da) ve OLE nesneleri için de geçerlidir.

Korumayı açmak

For example, for graphics inserted in Writer: Choose Format - Image - Properties - Options tab. Under Protect, mark Contents, Position and/or Size.

Korumayı kaldırmak

For example, for graphics inserted in Writer: Choose Format - Image - Properties - Options tab. Under Protect, unmark as appropriate.


Çizim ve Form Nesnelerini Korumak

Çizim araç çubu ile belgenize eklediğiniz çizim nesneleri kazara taşınmaktan ve yeniden boyutlandırılmaktan korunabilir. Aynı şeyleri Form Kontrolleri araç çubuğu ile eklenen form nesneleri için de yapabilirsiniz.

Korumayı açmak

Biçim - Nesne - Konum ve Boyut- Konum ve Boyut sekmesini seçin. Konum ya da Boyut onay kutusunu işaretleyin.

Korumayı kaldırmak

Biçim - Nesne - Konum ve Boyut- Konum ve Boyut sekmesini seçin. Konum ya da Boyut onay kutularındaki işaretleri kaldırın.


Lütfen bizi destekleyin!