Klon Biçimlendirme Aracı ile Biçimlendirmeyi Kopyalamak

Use the Clone Formatting tool to copy formatting from a text selection or from an object and apply the formatting to another text selection or object.

  1. Biçemini kopyalamak istediğiniz metin veya nesneyi seçin.

  2. On the Standard Bar, click the Clone Formatting icon. The mouse cursor will change to a paint bucket.

  3. Biçimlendirmeyi uygulamak istediğiniz metin veya nesneyi seçin veya tıklayın.

tip

If you want to apply the formatting to more than one selection, double-click the Clone Formatting icon Icon. After you apply all the formatting, click the icon again.


Paragraf biçimlendirmeyi muaf tutmak için, tıklarken tuşlarına basılı tutun. Karakter biçimlendirmeyi muaf tutmak için, tıklarken +Shift tuşlarına basılı tutun.

warning

In Calc, the Clone Formatting tool only copies formatting applied using the Format - Cells dialog or other equivalent methods. Therefore, any formatting applied directly to characters by selecting text inside a cell and then going to the Format - Character dialog will not be copied using the Clone Formatting tool.


Paragraf biçimleri tüm paragrafa uygulanan biçimlerdir. Karakter biçimleri ise paragrafın bir bölümüne uygulanırlar. Örneğin, eğer kalın yazı biçimini tüm paragrafa uygularsanız kalın yazı biçimi bir paragraf biçimi olur. Ardından paragrafın bir bölümünün kalın yazı biçimini kaldırırsanız, kalın yazı hala bir paragraf biçimi olur ama kalın yazı biçimini kaldırdığınız bölüm "kalın olmama" karakter biçimine sahip olur.

Aşağıdaki tablo Klon Biçimlendirme aracının kopyalayabileceği biçimlendirme öznitelikleri tanımlar:

Seçimin Türü

Açıklama

Hiçbir şey seçili değil, ancak imleç metin bölümünün içinde

Mevcut paragrafın ve metin akış yönündeki diğer karakterin biçimlendirmesini kopyalar.

Metin seçildi

Son seçilmiş karakterin ve karakteri içeren paragrafın biçimlendirmesini kopyalar.

Çerçeve seçildi

Biçim - Çerçeve ve Nesne - Özellikler iletişim penceresinde tanımlanan çerçeve özniteliklerini kopyalar. Çerçeve içindeki içerikler, boyutlar, konumlar, bağlantılar ve makrolar kopyalanmaz.

Nesne seçildi

Biçim - Grafikler veya Biçim - Çizim Nesneleri iletişim penceresinde tanımlı nesne biçimlendirmesini kopyalar. Nesnedeki içerik, boyut, konum, köprüler ve makrolar kopyalanmaz.

Form kontrolü seçili

Desteklenmiyor

Çizim nesnesi seçili

Tüm biçimlendirme özniteliklerini kopyalar. Impress ve Draw'da, nesnenin metin içerikleri de kopyalanır.

Calc hücreleri içindeki metin seçili

Desteklenmiyor

Writer tabloları veya hücreleri seçili

Biçim - Tablo iletişim penceresinde Tablo, Metin Akışı, Kenarlıklar, Arkaplan sekme sayfalarında belirtilen biçimlendirmeyi kopyalar. Ayrıca, paragraf ve karakter biçimlendirmesi de kopyalanır.

Calc tablo veya hücreleri seçili

Copies cell formatting specified using the Format - Cells dialog.


Lütfen bizi destekleyin!