LibreOffice için genel yönergeler

Belge ve Şablonları Açmak ve Kaydetmek

Birinci Adım

Microsoft Office ve LibreOffice Kullanmak

Otomatik URL Tanımayı Kapatmak

Belgenin Başlığını Değiştirmek

Belgeleri Otomaik Olarak Kaydetmek

Dosyaları Açmak

Uzak sunucudaki dosyaların açılması ve kaydedilmesi

Çalışma Dizinini Değiştirmek

Dosyaları Kaydetmek

Document Classification

Birlikte Çalışmak

Belgeleri Başka Biçimlerde Kaydetmek

Diğer biçimlerde kaydedilmiş belgeleri açmak

Dosya Özelliklerini Görüntülemek

Göreceli ve Mutlak Bağlantılar

Protecting Contents in LibreOffice

Kartvizit ve Etiket Oluşturmak ve Yazdırmak

Adres Etiketlerini Yazdırmak

Pencereleri, Menüleri ve Simgeleri Kullanmak

İçerik Menülerini Kullanmak

Genişletilmiş İpuçlarını Açma ve Kapatma

Otomatik URL Tanımayı Kapatmak

Pencereleri Göstermek, Kilitlemek ve Gizlemek

Araç Çubuklarına Düğme Eklemek

Araç Çubuklarını Kullanmak

Nesnelere Hızlı Ulaşmak için Gezinme

Belgeye Genel Bakış için Gezgin

Erişilebilirlik

LibreOffice 'da erişebilirlik

Kısayollar (LibreOffice Erişilebilirlik)

Verileri Menü Komutlarıyla veya Sürükle-Bırak Yöntemiyle Kopyalamak

LibreOffice Belgelesi İçerisinde Sürüklemek ve Bırakmak

Veri Kaynağı Görünümünde Sürükle ve Bırak

Galeri'den Nesne Eklemek

Galeriden Grafikler Kopyalamak

Adding Graphics to the Gallery

Grafikleri Belgeler Arasında Kopyalamak

Çizim Nesnelerini Başka Belgelere Kopyalamak

Çalışma Sayfası Alanlarını Metin Belgelerine Kopyalamak

Çalışma Sayfalarından Veri Eklemek

Metin Belgelerinden Veri Eklemek

Özel Karakter Eklemek

Veri Kaynakları

Working with databases in LibreOffice

Table Wizard

Query Wizard

Form Sihirbazı

Rapor Sihirbazı

Veritabanı Genel Bakış

Bir Adres Defterini Kaydetmek

Base'de Verileri İçe ve Dışa Aktarmak

Metin Biçimindeki Verileri İçe ve Dışa Aktarmak

SQL Komutlarını Çalıştırmak

Tabloları ve Form Belgelerini Aramak

Form Süzgeciyle Aramak

Tablo Tasarımı

Belgeye Bir Komut Düğmesi Eklemek

Veritabanı Raporlarını Kullanmak ve Düzenlemek

Değişiklikleri İzlemek(Gözden geçirme işaretlemeleri)

Değişiklikleri Kaydetmek ve Göstermek

Değişiklikleri Onaylamak veya Reddetmek

Bir Belgenin Sürümlerini Karşılaştırmak

Sürümleri Birleştirmek

Değişiklikleri Kaydetmek

Protecting Changes

Sürüm Yönetimi

LibreOffice'i Yapılandırmak ve Değiştirmek

LibreOffice'i Yapılandırmak

Araç Çubuklarına Düğme Eklemek

Faks Göndermek ve LibreOffice'i Faks için Yapılandırmak

Simge Boyutunu Değiştirmek

Ölçü Birimlerini Seçmek

Creating and Changing Default and Custom Templates

Metin rengini değiştirmek

Switching Between Insert Mode and Overwrite Mode

Çizelgeler

Çizelge Eklemek

Çizelge Başlıklarını Düzenlemek

Çizelge Eksenlerini Düzenlemek

Çizelge Çubuklarına Doku Eklemek

Çizelge Açıklamalarını Düzenlemek

Diğer

Genel Terminoloji

İnternet Terminolojisi

Karmaşık Metin Düzeni Kullanan Diller

Inserting, Editing, Saving Bitmaps Images

Gruplarla Çalışmak

Azaltılmış Veri ile daha hızlı yazdırmak

Yardımın Gezinti Bölmesini Göstermek

Genişletilmiş İpuçlarını Açma ve Kapatma

Belgeleri Başka Biçimlerde Kaydetmek

Diğer biçimlerde kaydedilmiş belgeleri açmak

Sending Documents as Email

Özel Biçimlerde İçerikleri Yapıştırmak

Klon Biçimlendirme Aracı ile Biçimlendirmeyi Kopyalamak

Grafiksel Metin Sanatı için Yazı Sanatı

Protecting Contents in LibreOffice

Defining Graphics or Colors in the Background of Pages (Watermark)

Köprüleri Düzenlemek

Köprü Eklemek

Grafik Nesnelerini Düzenlemek

Belge Dilini Seçmek

Tekil Paragraflar için Numaralandırmayı ve Madde İmlerini Kapatmak

Bir Sayfadaki Azami Yazdırılabilir Alanı Seçmek

Siyah ve Beyaz Yazdırmak

Yuvarlak Köşeler Oluşturmak

Resimlere Tıklanabilir Özel Alanlar Eklemek

Korumalı Boşluklar Eklemek, Tireler ve Durumlu Operatörler

Sürümler ve İnşa Numaraları

Makro Kaydetmek

LibreOffice Ürününde Betikler Atama

Crash Report Tool

Yeni UNO bileşenleri entegre etmek

Sayısal İmzalar Hakkında

Lütfen bizi destekleyin!