Araç Çubuğunu Kullanarak Çizgi Biçemleri Uygulamak

Çizim Nesnesi Özellikleri araç çubuğu, çeşitli çizgi öznitelikleri tanımlamak için gerekli simge ve açılır kutuları içerir.

Lütfen bizi destekleyin!