Metin içinde çizgiler çizmek

Metninize; özel açılarda, genişliklerde, renklerde ve diğer özelliklerde çizgiler ekleyebilirsiniz.

Çizgi özniteliklerini ve yönünü tanımlamak için Çizgiçizim nesnesini aşağıdaki gibi kullanın:

Simge

Simge

1.

Çizim araç çubuğunu açmak için Standart Araç Çubuğundaki Çizim İşlevlerini Göster simgesine tıklayın ve Çizgi simgesine tıklayın. Fare imleci, yanında çizgi olan bir + simgesine dönüşür.

2.

Çizginin başlamasını istediğiniz yere tıklayın. Fare düğmesine basılı tutun ve imleci çizgiyi bitirmek istediğiniz yere kadar sürükleyin. Eğer Shift tuşuna da basarsanız, sadece yatay, dikey ve çapraz çizgiler çizebilirsiniz.

Simge

3.

Çizgi istediğiniz yön ve uzunlukta olduğunda fare düğmesine basmayı bırakın. Artık aynı şekilde daha fazla çizgi çizebilirsiniz. Çizgi çizme işlevinden çıkmak için Esc tuşuna ya da Çizim çubuğundaki Seç simgesine tıklayın.

4.

Seç simgesine bastıktan sonra, Shift tuşuna basılı tutarken diğer tüm çizgilere tıklayarak tüm çizgileri seçebilirsiniz. Bu çoklu seçim, seçili olan tüm çizgilere aynı renk, genişlik ya da diğer özellikleri verebilmenize olanak sağlar.

  1. Öntanımlı Paragraf Biçemi Yatay Çizgi'yi kullanarak bir yatay çizgi oluşturun. Boş bir paragrafa tıklayın, ve Biçemler penceresinde Yata Çizgi biçemine çift tıklayın. Eğer Paragraf Biçemleri listesinde yatay çizgi girdisi görünür değilse alttaki liste kutusundan "Tüm Biçemleri" seçin.

  2. Biçim - Paragraf - Kenarlıklar'ı seçerek, Writer metin belgelerinde paragrafların üzerine, yanlarına ve altına çizgiler ekleyebilirsiniz.

Writer'daki otomatik çizgiler

  1. Bir Writer belgesinde üç veya daha fazla kısa çizgi yazarak yeni bir satıra başlayıp Enter tuşuna basarsanız, yazılan kısa çizgi karakterleri kaldırılır ve önceki paragraf alt kenarlık olarak bir çizgiye dönüşür.

    To create a single line, type three or more hyphens (-), or underscores (_), and then press Enter. To create a double line, type three or more equal signs (=), asterisks (*), tildes (~), or hash marks (#), and then press Enter.

  2. Otomatik çizilmiş kenarlıkları kaldırmak için Biçim - Paragraf - Kenarlık'ı seçin ve kenarlık yok seçeneğini seçin.

  3. Otomatik kenarlık değişimini geri almak için, Düzenle - Geri'yi seçin.

  4. Otomatik kenarlık özelliğini devre dışı bırakmak için, Araçlar - Otomatik Düzeltme Seçenekleri - Seçenekler'i seçin ve Çerçeve uygula onay kutusunu temizleyin.

Uyarı Simgesi

Metin içine eklediğiniz çizgi ve diğer çizim nesneleri, HTML içinde tanımlı değildir, ve bu yüzden doğrudan HTML biçeminde dışa aktarılamazlar, onun yerine resim olarak dışa aktarılırlar.


Öneri Simgesi

Bir çizgi genişliği girdiğinizde, bir ölçü birimi de ekleyebilirsiniz. Sıfır çizgi genişliği, çıktı üzeirnde bir piksellik bir saç teli demek olacaktır.


Biçim - Paragraf - Kenarlıklar

Araç Çubuğunu Kullanarak Çizgi Biçemleri Uygulamak

Lütfen bizi destekleyin!