Metin içinde çizgiler çizmek

You can incorporate lines into your text with custom angles, thickness, color, and other attributes.

Çizgi özniteliklerini ve yönünü tanımlamak için Çizgiçizim nesnesini aşağıdaki gibi kullanın:

 1. Icon Show Draw Functions

  On the Standard bar, click the Show Draw Functions icon to open the Drawing toolbar

 2. Icon Line

  Click the Line icon. The mouse pointer changes to a cross-hair symbol with a line beside it.

  Çizginin başlamasını istediğiniz yere tıklayın. Fare düğmesine basılı tutun ve imleci çizgiyi bitirmek istediğiniz yere kadar sürükleyin. Eğer Shift tuşuna da basarsanız, sadece yatay, dikey ve çapraz çizgiler çizebilirsiniz.

 3. Icon Select Object

  Çizgi istediğiniz yön ve uzunlukta olduğunda fare düğmesine basmayı bırakın. Artık aynı şekilde daha fazla çizgi çizebilirsiniz. Çizgi çizme işlevinden çıkmak için Esc tuşuna ya da Çizim çubuğundaki Seç simgesine tıklayın.

After clicking the Select icon, you can select all of the lines at the same time by clicking each line while holding down the Shift key. This multiple selection enables you to assign all of them a common color, thickness or other attribute.

 1. Öntanımlı Paragraf Biçemi Yatay Çizgi'yi kullanarak bir yatay çizgi oluşturun. Boş bir paragrafa tıklayın, ve Biçemler penceresinde Yata Çizgi biçemine çift tıklayın. Eğer Paragraf Biçemleri listesinde yatay çizgi girdisi görünür değilse alttaki liste kutusundan "Tüm Biçemleri" seçin.

 2. Biçim - Paragraf - Kenarlıklar'ı seçerek, Writer metin belgelerinde paragrafların üzerine, yanlarına ve altına çizgiler ekleyebilirsiniz.

Writer'daki otomatik çizgiler

 1. Bir Writer belgesinde üç veya daha fazla kısa çizgi yazarak yeni bir satıra başlayıp Enter tuşuna basarsanız, yazılan kısa çizgi karakterleri kaldırılır ve önceki paragraf alt kenarlık olarak bir çizgiye dönüşür.

  To create a single line, type three or more hyphens (-), or underscores (_), and then press Enter. To create a double line, type three or more equal signs (=), asterisks (*), tildes (~), or hash marks (#), and then press Enter.

 2. Otomatik çizilmiş kenarlıkları kaldırmak için Biçim - Paragraf - Kenarlık'ı seçin ve kenarlık yok seçeneğini seçin.

 3. Otomatik kenarlık değişimini geri almak için, Düzenle - Geri'yi seçin.

 4. Otomatik kenarlık özelliğini devre dışı bırakmak için, Araçlar - Otomatik Düzeltme Seçenekleri - Seçenekler'i seçin ve Çerçeve uygula onay kutusunu temizleyin.

warning

Metin içine eklediğiniz çizgi ve diğer çizim nesneleri, HTML içinde tanımlı değildir, ve bu yüzden doğrudan HTML biçeminde dışa aktarılamazlar, onun yerine resim olarak dışa aktarılırlar.


tip

When you enter a line thickness, you can append a measurement unit. A zero line thickness results in a hairline with a thickness of one pixel of the output medium.


Lütfen bizi destekleyin!