Adres Etiketlerini Yazdırmak

  1. Etiketler iletişim penceresini açmak için Dosya - Yeni - Etiketler'i seçin.

  2. Etiketler sekme sayfasında, üzerine yazdırmak istediğiniz etiket sayfasının biçimini seçin.

  3. Veri alacağınız veritabanı ve tabloyu seçin.

  4. İçeriğini yazdırmak istediğiniz bir veritabanı alanı seçin. Veritabanı alanını Etiket metni kutusu içine eklemek için sol ok şeklindeki düğmeye tıklayın.

    Eğer her etiket üzerinde daha fazla alan istiyorsanız, veritabanı alanı seçip eklemeye devam edin. Yeni bir satır eklemek için Enter tuşuna basabilirsiniz ve sabit metinler eklemek için istediğiniz karakterleri yazabilirsiniz.

  5. Seçimsel olarak, daha fazla metin yazmak, biçimlendirmeyi uygulamak veya resim ve satır sanatı eklemek için, Seçenekler sekmesi üzerinde İçeriği eşitle kısmını etkinleştirmelisiniz. Bunu etkinleştirdiğiniz zaman, Etiketler iletişim kutusunu terk ettiğinizde Eşitle düğmesi ile küçük bir pencere açılır. Artık etiketler belgesi üzerinde sadece ilk etiket üzerinde çalışmalısınız, daha sonra Eşitle düğmesine belgenin her etiketine çalışmanızı kopyalamak için basın.

  6. Yeni Belge'ye tıklayın.

  7. Belgenin etiketini gördüğünüzde geçici olarak Görünüm - Alan Adlarını etkinleştirmeyi isteyebilirsiniz. Bu alanları daha görünür bir şekilde görüntüleyeceğinden etiket içeriklerini daha kolay ayarlayabilir ve düzenleyebilirsiniz.

  8. Etiket belgesini kaydedebilir ve/veya yazdırabilirsiniz.

Belgeyi yazdırmayı seçtiğinizde, mektup formunda yazdırmak isteyip istemediğiniz sorulacaktır. Posta Birleştir iletişim kutusunu açmak için Evet cevabını verin. Posta Birleştir iletişim penceresinde, hangi kayıtlar için etiketleri yazdırılacağını seçebilirsiniz.

Lütfen bizi destekleyin!