Kısayollar (LibreOffice Erişilebilirlik)

LibreOffice'i bir fare kullanmadan sadece klavye ile kontrol edebilirsiniz.

Her bir modülün ana yardım sayfasında (örneğin, LibreOffice Writer veya LibreOffice Calc'ın ana yardım sayfasında) o modül için klavye kısayollarına erişmek için bağlantı bulunmaktadır.

Ek olarak, "Erişilebilirlik" anahtar kelimesi altında, seçilen modülü fare kullanmadan nasıl kontrol edebileceğinize ait adım adım komutları bulabilirsiniz.

Not Simgesi

Bazı klavye kısayol tuşları masaüstü sisteminiz tarafından kullanılıyor olabilir. Masaüstü sistemince atanmış kısayol tuşları LibreOffice tarafından kullanılamaz, LibreOffice için farklı tuşları Araçlar -Özelleştir - Klavye sekmesinde değiştirmeyi, ya da masaüstü sisteminizde değiştirmeyi deneyin.


Fareyi kullanmadan LibreOffice kullanıcı arayüzü ile çalışmak

Menü çubuğunu, araç çubuklarını, pencereleri ve belgeyi etkinleştirmek

Yineleyerek F6 tuşuna bakmak odağı değiştirir ve takip eden nesneler arasında dönmenizi sağlar:

Yukarıdaki nesneler arasında ters yönde geçiş yapmak için Shift+F6 tuşlarına basın.

Belgeye geçmek için +F6 tuşlarına basın.

Menü çubuğuna geçip geri gelmek için F10'a basın.

Escape tuşu alt menüyü, araç çubuğunu veya açık pencereyi kapatır.

Bir menü komutu çağırmak

İlk menüyü (Dosya menüsü) seçmek için veya F6 veya F10 tuşuna basın. Sağ ok ile sağ taraftaki sonraki menü seçilir; sol ok ile ise soldaki önceki menü seçilir.

Aşağı oku seçili bir menüyü açar. Sonraki aşağı ve yukarı ok, seçimi menü komutları arasında hareket ettirir. Sağ ok ile var olan alt menüleri açarsınız.

Seçtiğiniz menü komutunu çalıştırmak için Enter'a basın.

Bir simge komutu çalıştırmak

Araç çubuğundaki ilk simge seçilene kadar tekrar tekrar F6 tuşuna basın. Yatay bir araç çubuğu üzerindeki bir simgeyi seçmek için sağ ve sol okları kullanın. Aynı şekilde, dikey bir araç çubuğu üzerindeki bir simgeyi seçmek için aşağı ve yukarı okları kullanın. Home tuşu araç çubuğundaki ilk simgeyi, End tuşu ise araç çubuğundaki son simgeyi seçer.

Seçili simgeyi çalıştırmak için Enter tuşuna basın. Eğer seçili simge, normalde bir dikdörtgen eklemek gibi ardından fare eylemi gerektiriyorsa, Enter tuşuna basmak yeterli değildir: bu gibi durumlarda +Enter tuşlarına basın.

Bir araç çubuğu ekranda gösterilebilecekten daha uzunsa, sağ veya aşağıdaki kenarda bir simge gösterir. Araç çubuğunu seçin ve kalan diğer simgeleri görüntülemek için PageUp veya PageDown tuşlarına basın.

Araç çubukları için özel ipuçları

Seçili araç çubuğunu açmak için aşağı veya yukarı ok tuşlarına basın. Bu, fare ile tıklamaya aynı işlevi yerine getirir. Araç çubuğunda sağa ve sola ok tuşlarını kullanın. Home ve End tuşları araç çubuğu üzerindeki sırasıyla ilk ve son simgeleri seçer.

Esc ile araç çubuğunu kapatın. Fareyi kullanmadan araç çubuğunu taşımak mümkün değildir.

Açılan Kutudan Seçim

Açılan kutu

Açılan kutuyu seçin. Enter'a basın.

Açılan kutu girdileri arasında aşağı yönde ilerlemek için, aşağı okunu veya Sayfa Aşağı tuşunu, girdiler arasında yukarı yönde ilerlemek için ise yukarı okunu veya Sayfa Yukarı tuşunu kullanın. Ayrıca, Home tuşu sizi açılan kutu içindeki ilk girdiye, End tuşu ise son girdiye götürür.

Seçili girdiyi yürütmek için Enter tuşuna basın.

Tablolardan Seçim

Birçok pencerede, iletişim pencerelerinde ve tablo kontrol alanlarında verileri seçilecek tablolar bulunur, örneğin, Veri Kaynağı Görünümünün sağ kısmında. Aşağıdaki tuşlar bu tablolardan seçim yapmak için kullanılır:

Pencere ve İletişim Kutularının Boyutu ve Konumu

 1. Önce +boşluk tuşlarına basın.

  Bir sistem menüsü Taşı, Yeniden Boyutlandır ve Kapat gibi menü komutlarıyla açılır.

 2. Bir komut seçin (aşağı ok, sonra Enter).

 3. Artık, ok tuşlarını kullanarak iletişim kutuları ve pencerelerini taşıyabilir veya yeniden boyutlandırabilirsiniz.

 4. Değişikliği kabul etmek için Enter tuşuna basın. Değişiklikleri iptal etmek için Escape tuşuna basın.

Pencere ve Araç Çubuklarını Yerleştirmek ve Kaldırmak

 1. Pencere veya araç çubuğu seçilene kadar F6 tuşuna basın.

 2. +Shift+F10 tuşlarına basın.

Nesneleri Seçmek

Mevcut belge içindeki ilk nesneyi seçmek için Shift+F4 tuşlarına basın. Bir nesne seçildiğinde, sonraki nesneyi seçmek için Tab tuşuna basın veya metine geri dönmek için Esc tuşuna basın.

Nesneleri Düzenle

Seçili bir OLE nesnesi Enter tuşu ile etkinleştirilebilir.

Nesnelerin Konumlarını ve Boyutlarını Düzenle

Nesnelerin Sabitleyicilerini Düzenle

Bir nesnenin sabitleyicisini ok tuşları ile hareket ettirebilirsiniz. Önce işleyiciyi düzenleme kipine getirin ve sabitleyiciyi seçin. Sabitleyicinin türüne bağlı olarak, onu farklı yönlere hareket ettirebilirsiniz.

 1. Nesneyi seçin.

 2. +Tab tuşları ile tutamak düzenleme moduna girin.

 3. Sol üst işleyici yanıp sönmeye başlar. +Tab tuşlarına bir kaç kere basın, ta ki her bir işleyici sönene kadar. Bu, nesnenin sabitleyicisinin etkinleştirildiğini bildirir.

 4. Sabitleyiciyi hareket ettirmek için ok tuşlarını kullanın. Nesne sabitleyiciyi uygun olarak izler.

Seçili nesnenin sabitleyicisini örneğin nesnenin içerik menüsü içerisinde değiştirebilirsiniz.

Bölme Çizgilerini Kontrol Etmek

LibreOffice Calc, LibreOffice Draw, ve LibreOffice Impress belgeleri yatay ve dikey olarak ayrı görünümlere bölünebilir. Her bir görünüm belgenin ayrı bir parçasını gösterebilir. Fareyi kullanarak, bir bölme çizgisini kaydırma çubuğundan belgeye sürükleyebilirsiniz.

Veri Kaynakları Görünümünü Kontrol Etmek

+ Shift + F4 opens and closes the data source view.

F6: belgeler ve araç çubukları arasında geçiş yapar.

+ (artı tuşu): veri kaynağı tarayıcısındaki seçili girdileri genişletir.

- (eksi tuşu): veri kaynağı tarayıcısındaki seçili girdileri daraltır.

+Shift+E: veri kaynağı tarayıcısı ve tablo arasında geçiş yapar.

Sorgu Tasarımı Penceresindeki Kısayol Tuşları

F6: nesne çubuğu, tablo görünümü ve seçim alanı arasında geçiş yapar.

+Yukarı ok veya +Aşağı ok: tablo görünümü ve seçim alanı arasındaki kenarlığı aşağı veya yukarı taşır.

Tablo Görünümü (sorgu tasarımının üstündeki alan) ve İlişkiler penceresindeki tuşlar

+Ok tuşu: seçili tabloyu ok yönünde taşır.

+Shift+Ok tuşu: seçili tabloyu tablo görünümünde yeniden boyutlandırır.

Del: seçili tabloyu veya bağlantıyı tablo görünümünden kaldırır.

Tab: tablo görünümünde tablolar ve bağlantılar arasında geçiş yapar.

Enter: bir bağlantı seçildiğinde, Enter tuşu bağlantının Özellikler penceresini açar.

Enter: bir tablo seçildiğinde, Enter tuşu, ilk veri alanını liste kutusundan seçili alan içine girer.

Seçim Alanındaki (sorgu tasarımının altındaki alan) Tuşlar

+Sol Ok veya Sağ Ok: seçili sütunu sola veya sağa taşır.

Tablo Tasarımı Penceresindeki Tuşlar

F6: araç çubuğu, sütun görünümü ve özellikler alanı arasında geçiş yapar.

Görüntü Haritaları Düzenleyicisini Kontrol Etmek

Yardımı Kontrol Etmek

Mevcut seçili komut, simge veya kontrol için Genişletilmiş İpuçlarını görüntülemek istiyorsanız, Shift+F1 tuşlarına basın.

Ana yardım sayfalarında gezinmek

Metin İçe Aktarma penceresini kontrol etmek (CSV dosya aktarımı)

Cetvel

Önizleme

Ekle - Özel Karakterler İletişim Penceresini Kontrol Etmek

Lütfen bizi destekleyin!