Inserting, Editing, Saving Bitmaps Images

Bitmap Eklemek

Bir bit eşlem görüntüsü, LibreOffice Writer, LibreOffice Calc, LibreOffice Draw ve LibreOffice Impress belgelerine eklenebilir.

 1. Choose Insert - Image.

 2. Dosyayı seçin. Dosya türü kutucuğu ile seçiminizi belirli dosya türleri ile sınırlayabilirsiniz.

 3. Eğer özgün dosyaya bir bağlantı istiyorsanız, Bağlantı kutucuğuna tıklayın.

  Bağlantı kutusu işaretli ise, belge her güncellendiğinde veya yüklendiğinde bit eşlem görüntüsü yeniden yüklenir. Belgedeki görüntünün yerel kopyasında yürüttüğünüz düzenleme adımları tekrar uygulanır ve görüntü görüntülenir.

  Eğer Bağlantı kutusu işaretli değilse, daima grafik ilk defa eklendiğinde oluşturulan kopyası ile çalışırsınız.

  Bağlantı olarak eklenen resimleri belgeye gömmek istiyorsanız, Düzenle - Bağlantılar'a gidin ve Bağlantıyı Sonlandır düğmesine tıklayın.

 4. Resmi eklemek için 'ı tıklayın.

Bitmapları Düzenlemek

Görüntü çubuğundaki simgeler

Bir bit eşlem görüntüsünü seçtiğinizde, Görüntü Çubuğu size görüntüyü düzenlemek için gerekli araçları sunar. Bir görüntü bağlantı olarak eklense bile, belgede sadece yerel bir kopya düzenlenir.

note

Görüntü Çubuğu kullandığınız modüle göre biraz farklı görünebilir.


Resim Süzgeci araç çubuğunda bir çok süzgeç bulunmaktadır, bu araç çubuğunu Resim Çubuğu üzerindeki simge ile açabilirsiniz.

Özgün görüntü dosyası süzgeçler tarafından değiştirilmez. Süzgeçler, sadece belge içindeki görüntüye uygulanır.

Bazı süzgeçler seçim için kullanılabilecek pencereler açarlar, örneğin süzgecin yoğunluğu için. Çoğu süzgeç, süzgecin işlem etkisini arttırmak için birden çok kez uygulanabilir.

note

LibreOffice Draw and LibreOffice Impress'de, metin ve grafikler ekleyebilir, bu nesneleri bit eşlemlerle birlikte seçebilir ve bu seçimi bir bit eşlem görüntüsü olarak dışa aktarabilirsiniz.


Görüntü penceresini aç

 1. Görüntü üzerinde sağ tıklayın ve özellikler iletişim penceresini açmak için Görüntü alt menüsünü seçin.

 2. Seçili görüntünün özelliklerini değiştirin ve Tamam'a tıklayın.

Bit Eşlemleri Kaydetmek

GIF, JPEG veya TIFF gibi biçimlerde kaydetmek istiyorsanız, bit eşlem görüntüsünü seçmeli ve dışa aktarmalısınız.

Bir bit eşlemi Draw veya Impress'de dışa aktarmak için:

 1. Bit eşlem görüntüsünü seçin. Ayrıca, seçerken shift tuşuna basarak veya tüm nesneler etrafında bir seçim çerçevesi oluşturarak, görüntü ile dışa aktarmak için metin gibi ek nesneler seçebilirsiniz.

 2. Dosya - Dışarı Aktar'ı seçin. Dışa Aktar iletişim penceresi açılır.

  Dışa Aktar komutu, görüntüyü uygulanan tüm süzgeç efektleri ile bir dosyaya yazar. Açılır menüdeki Görüntüyü Kaydet komutu, eğer görüntü bağlantılı bir görüntü olarak eklenmiş ise, hiç bir süzgeç efekti uygulanmadan kaydeder. Gömülü bir görüntü ise daima efektler uygulanarak kaydedilir veya dışa aktarılır.

 3. Dosya türü alanında GIF veya JPEG gibi istediğiniz dosya biçimini seçin.

 4. Sadece seçili nesneleri dışa aktarmak istiyorsanız, Seçim kutucuğunu işaretleyin.

  Eğer Seçim kutucuğu işaretli değil ise, belgenin tüm sayfası dışa aktarılır.

 5. Dosyanın adını giriniz ve Dışa Aktar'a tıklayınız.

Writer'da bir bit eşlemi dışa aktarmak için: Bit eşlem üzerinde sağ tıklayın, Grafiği Kaydet'i seçin. Görüntüyü Dışa Aktar iletişim penceresini göreceksiniz. Bir dosya adı girin ve dosya türünü seçin.

Lütfen bizi destekleyin!