Grafiksel Metin Sanatı için Yazı Sanatı

You can use Fontwork to create graphical text art objects.

Bir Yazı Sanatı nesnesi oluşturmak için

 1. If you don't see the Drawing toolbar or the Fontwork toolbar, choose View - Toolbars to enable the toolbar.

 2. On the Drawing toolbar or on the Fontwork toolbar, click the Fontwork Gallery icon.

  Icon Fontwork Gallery

  Fontwork Gallery

 3. In the Fontwork Gallery dialog, select a Fontwork style and click OK.

  The Fontwork object is inserted into your document. Fontwork objects are Custom Shapes. Using the 3D Settings toolbar, you can switch the view at any time from 2D to 3D and back.

 4. Metin düzenleme kipine geçmek için nesneye çift tıklayın.

 5. Kendi girdiğiniz metin ile varsayılan Yazı Sanatı metnini değiştirin.

 6. Press Esc to exit text edit mode.

Bir Yazı Sanatı nesnesini düzenlemek için

 1. Click the Fontwork object. If the Fontwork object is inserted in the background, hold down the key while you click.

  The Fontwork toolbar is displayed. If you do not see the Fontwork toolbar, choose View - Toolbars - Fontwork.

 2. Yazı Sanatı araç çubuğundaki bir simgeye tıklayın.

  Aşağıdaki simgeler kullanılabilir:

Daha fazla Yazı sanatı özelliğini düzenlemek için

 1. Click the Fontwork object. If the Fontwork object is inserted in the background, hold down the key while you click.

 2. Select the properties from the Drawing Object Properties toolbar. You can change the line thickness, line color, fill color, fill style, and more.

Lütfen bizi destekleyin!