Belgeleri Otomaik Olarak Kaydetmek

Bir belgeyi her kaydettiğinizde yedekleme dosyası oluşturmak

  1. - Yükle/Kaydet - Genel seçeneğini seçin.

  2. Her zaman yedek kopyası oluştur seçeneğini işaretleyin.

Her zaman yedek kopyası oluştur seçeneği seçildiyse, dosyanın eski sürümü yeni sürümü her kaydettiğinizde yedekleme dizinine kaydedilir.

Kurtarma bilgisini her n dakikada bir kaydetmek için

  1. - Yükle/Kaydet - Genel seçeneğini seçin.

  2. Otomatik Kaydetme bilgisini kaydetme aralığı seçeneğini işaretleyin ve zaman aralığını seçiniz.

Bu komut çökme anında mevcut belgeyi geri yüklemek için gerekli bilgiyi kaydeder. Ek olarak, çökme anında LibreOffice eğer mümkünse açık bütün belgeler için Otomatik kaydetme bilgisini kaydetmeyi dener.

Lütfen bizi destekleyin!