Veritabanı Genel Bakış

Working with databases in LibreOffice

Veri Kaynağı Görünümü

Choose View - Data Sources or press + Shift + F4 keys to call the data source view from a text document or spreadsheet.

Sol tarafta Veri kaynağı tarayıcısı'nı göreceksiniz. Burada bir tablo veya sorgu seçerseniz, bu tablo veya sırgunun içeriğini sağda göreceksiniz. Üst kenarda ise Tablo Veri çubuğu bulunmaktadır.

Veri Kaynakları

Veri kaynağı olarak Adres Defteri

Veri kaynağı içeriğini görmek

Menu bar of a database file

Formlar ve Raporlar

Create new form document, edit form controls, Form Wizard

Veri girme ile form düzenlemen,n karşılaştırılması

Rapor Sihirbazı

Veritabanı Raporlarını Kullanmak ve Düzenlemek

Sorgular

Create new query or table view, edit query structure

Query Wizard

Kayıt girmek, kayıtları düzenlemek ve kopyalamak

Tablolar

Create new table, edit table structure, index, relations

Table Wizard

Kayıt girmek, kayıtları düzenlemek ve kopyalamak

Lütfen bizi destekleyin!