Tablo Tasarımı

This section contains information about how to create a new database table in the design view.

Veritabanı oluşturmak istediğiniz yeni bir tabloda veritabanını açınız. ,Tablolar simgesine tıklayın. Yeni bir tablo oluşturmak için Tasarım Görünümünde Tablo Oluşturu seçin.

Tasarım görünümünde, tablonuz için alanları şimdi oluşturabilirsiniz.

note

Each field can only accept data corresponding to the specified field type. For example, it is not possible to enter text in a number field. Memo fields in dBASE III format are references to internally-managed text files which can hold up to 64 kB text.


Her alan için seçimli br Açıklama girebilirsiniz. Açıklama metni tablo görünümünde ipucu olarak sütunların başlıklarında görünecektir.

Alan Özellikleri

Seçilen her veri alnı için özellikleri girin. Veritabanı tipine bağlı oarak bazı girdi olanakları kullanılabilir olmayabilir.

Varsayılan değer kutusunda, her kayıt için varsayılan değeri girin. Bu içerik daha sonra düzenlenebilir.

Girdi gerekli kutusunda, alanın boş olup olamayacağını belirtin.

Uzunluk kutusu için kullanılabilir seçenekleri içeren bir bileşik kutu (combo box) gösterilebilir.

Lütfen bizi destekleyin!