Tablo Tasarımı

Bu bölüm tasarım görünümü içinde nası yeni birl veritabanı tablosu oluşturacağınız hakkında bilgiler içermektedir.

Veritabanı oluşturmak istediğiniz yeni bir tabloda veritabanını açınız. ,Tablolar simgesine tıklayın. Yeni bir tablo oluşturmak için Tasarım Görünümünde Tablo Oluşturu seçin.

Tasarım görünümünde, tablonuz için alanları şimdi oluşturabilirsiniz.

Not Simgesi

Her alan belirtilen alan tipine karşılık gelen verileri alabilir. Örneğin, sayı alanına metin girmek mümkün değildir. dBASE III biçimindeki bellek alanları 64KB'a kadar veri tutabilen dahili olarak yönetilen metin alanlarına referans eder.


Her alan için seçimli br Açıklama girebilirsiniz. Açıklama metni tablo görünümünde ipucu olarak sütunların başlıklarında görünecektir.

Alan Özellikleri

Seçilen her veri alnı için özellikleri girin. Veritabanı tipine bağlı oarak bazı girdi olanakları kullanılabilir olmayabilir.

Varsayılan değer kutusunda, her kayıt için varsayılan değeri girin. Bu içerik daha sonra düzenlenebilir.

Girdi gerekli kutusunda, alanın boş olup olamayacağını belirtin.

Uzunluk kutusu için kullanılabilir seçenekleri içeren bir bileşik kutu (combo box) gösterilebilir.

Veritabanı Genel Bakış

Please support us!