Base'de Verileri İçe ve Dışa Aktarmak

Veritabanı tablolarını kolayca içe ve dışa aktarmak için, Calc bir "yardımcı uygulama" olarak kullanılır.

Base Veritabanından Verileri Dışa Aktarmak

Base'den bir tabloyu yeni bir Calc sayfasına kopyalayabilir, sonra verileri Calc'ın desteklediği herhangi bir dosya biçiminde kaydedebilir veya dışa aktarabilirsiniz.

 1. Dışa aktarılacak veritabanı tablosunu içeren veritabanı dosyasını açın. Tabloları görmek için Tablolar'a tıklayın veya sorguları görmek için Sorgular'a tıklayın.

 2. Dosya - Yeni - Hesap Tablosu menüsünü seçin.

 3. Base veritabanı penceresinde, dışa aktarılacak tablonun adına sağ tıklayın. Açılan kısayol menüsünden Kopyala seçeneğini seçin.

 4. Calc penceresinde A1 hücresine tıklayın ve Düzenle - Yapıştır'ı seçin.

Artık, verileri bir çok dosya türünde kaydedebilir ve dışa aktarabilirsiniz.

Base'in içine veri aktarmak

Not Simgesi

Metin dosyalarını, çalışma sayfası dosyalarını ve sisteminizin adres defterini sadece salt-okunur kipte içe aktarabilirsiniz.


Not Simgesi

Bir metin veya hesap tablosu dosyasından içe aktarırken, dosya başlık bilgisi içeren ilk satır olmalıdır. Dosyanın ikinci satırı geçerli veri satırıdır. İkinci satırdaki her bir alanın biçemi o alandaki tüm sütunun biçimini belirtir. Base'in içine aktarılırken, bir hesap tablosu dosyasından herhangi bir biçim bilgisi kaybedilir.


Not Simgesi

Örneğin, ilk sütunundaki verilerin bir metin biçimine sahip olmasınını sağlamak için, ilk geçerli veri satırının ilk alanının bir metinsel veri içerdiğinden emin olun. Eğer geçerli veri satırının içinde bir alan sayısal değer içeriyor ise, tüm sütun sayısal biçimde ayarlanır ve bu sütunda metin değil sadece sayısal değerler gösterilir.


 1. İstediğiniz veritabanı türünden bir Base dosyası açın.

  Ya Veritabanı Sihirbazını kullanarak bir Base dosyası oluşturun ya da salt okunur olmayan varolan bir Base dosyasını açın.

 2. Base içine aktarılacak veriyi içeren Calc dosyasını açın. *.dbf uzantılı dBASE dosyaları veya birçok başka dosya türlerini de açabilirsiniz.

 3. Base veritabanına kopyalanacak veriyi seçin.

  Eğer kaydırmak istemezseniz İsim Kutusu alanına A1:X500 gibi bir aralık kaynağı girebilirsiniz.

  dBASE sayfasını kopyalarsanız, başlık verisini içeren üst satırı da ekleyin.

 4. Düzenle - Kopyala seçeneğini seçin.

 5. Base veritabanı penceresinde, tabloları görüntülemek için Tablolar'a tıklayın.

 6. Base veritabanı penceresinde, Düzenle - Yapıştır'ı seçin.

 7. Tabloyu kopyala iletişim öğesini görürsünüz. Birçok veritabanı birincil anahtara ihtiyaç duyduğundan dolayı Birincil anahtar oluştur kutucuğunu kontrol etmek isteyebilirsiniz.

Öneri Simgesi

On Windows systems, you can also use drag-and-drop instead of Copy and Paste. Also, for registered databases, you can open the datasource browser (press + Shift + F4 keys) instead of opening the Base window.


Please support us!