Metin Biçimindeki Verileri İçe ve Dışa Aktarmak

Eğer ODBC bağlantısı olmayan ve dBASE içe ve dışa aktarmayı desteklemeyen bir veritabanı ile veri değişimi yapmak istiyorsanız, genel bir metin biçimi kullanabilirsiniz.

LibreOffice'in İçine Veri Aktarmak

Metin biçiminde veri değiştirmek için LibreOffice Calc içe aktarma/dışa aktarma süzgecini kullanın.

  1. Kaynak veritabanından istenilen veriyi bir metin biçiminde dışa aktarın. CSV metin biçimi tavsiye edilir. Bu biçim veri alanlarını virgül ya da noktalı virgül gibi sınırlandırıcıyla, kayıtları da yeni satırla ayırır.

  2. Dosya - seçeneğini seçin ve içe aktarmak için dosyaya tıklayın.

  3. Dosya türü açılır kutusundan "Text CSV" dosya türünü seçin. seçeneğine tıklayın.

  4. Metin İçe Aktar penceresi açılır. metin belgesinden hangi verilerin dahil edileceğine kara verin.

Veri LibreOffice Calc çalışma sayfasındayken, istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Veriyi LibreOffice veri kaynağı olarak kaydedin:

CSV Metin Biçiminde Dışa Aktarmak

Mevcut LibreOffice çalışma sayfasını birçok diğer uygulama tarafından okunabilen metin biçiminde dışa aktarabilirsiniz.

  1. Dosya- Farklı Kaydet'i seçin.

  2. Dosya türü olarak "Text CSV" süzgecini seçin. Bir dosya adı girin ve Kaydet seçeneğine tıklayın.

  3. Bu, karakter setini, alan sınırlandırıcıyı ve metin sınırlandırıcısını seçebileceğiniz Metin dosyalarının dışa aktarılması penceresini açar. TAMAM'a tıklayın. Sadece aktif sayfanın kaydedildiğini bildiren bir uyarı sizi bilgilendirir.

Lütfen bizi destekleyin!