Metin Belgelerinden Veri Eklemek

You can insert text into other document types, such as spreadsheets and presentations. Note that there is a difference between whether the text is inserted into a frame, a spreadsheet cell, or into the outline view of a presentation.

Simge

Geçici taşıma panosundaki içeriğin hangi biçimde yapıştırılacağını seçmek için, Standat çubuğunda Yapıştır simgesinin yanındaki oka tıklayın ya da Düzenle - Özel Yapıştır, sonra da uygun biçimi seçin.

Sürükle-ve-Bırak yöntemiyle Metin Kopyalamak

Çalışma Sayfalarından Veri Eklemek

Çizim Nesnelerini Başka Belgelere Kopyalamak

Lütfen bizi destekleyin!