Birlikte Çalışmak

LibreOffice Writer, Impress, ve Draw'da, aynı zamanda, herhangi bir belgeyi yazmak için sadece bir kullanıcı açabilir. Calc'da ise, birçok kullanıcı aynı çalışma sayfasını açıp üzerine yazabilir.

Hesap Tablosu'nda Birlikte Çalışmak

LibreOffice Calc'da, belge paylaşımı birçok kullanıcının belgeye aynı anda yazmasına izin verir. Birlikte çalışmak isteyen her kullanıcı - LibreOffice - Kullanıcı Verisi sekme penceresine bir isim girmelidir.

warning

Değişiklik takibi ya da belge paylaşımı etkinleştirildiğinde bazı komutlar kullanılamaz (Soluklaştırılır). Yeni bir çalışma sayfasında soluklaştırılmış öğeleri uygulayamaz ya da ekleyemezsiniz.


Yeni bir çalışma sayfası oluşturmak

A kullanıcısı yeni bir hesap tablosu oluşturur. Aşağıdaki durumlar uygulanabilir:

Araçlar - Belgeyi Paylaş komutu mevcut belgeyi paylaşılmayan kipten paylaşılan kipe değiştirmek için kullanılır. Eğer paylaşılmayan kipteyken, paylaşılan bir belge kullanmak istiyorsanız. Paylaşılan belgeyi başka bir ad veya yol kullanarak kaydetmelisiniz. Böylece çalışma sayfasının bir kopyası oluşturulur ve bu paylaşılmaz.

Çalışma sayfasını açmak

A kullanıcısı bir hesap tablosu açar. Aşağıdaki durumlar uygulanabilir:

Paylaşılan bir çalışma sayfası belgesini kaydetmek

A kullanıcısı paylaşılan bir belgeyi kaydedebilir. Aşağıdaki durumlar uygulanabilir:

Bir kullanıcı paylaşılan bir çalışma sayfasını başarıyla kaydettiğinde, belge kayıt komutundan sonra yeniden yüklenecektir. Böylece çalışma sayfası bütün kullanıcılar tarafından kaydedilen bütün değişikliklerin en son halini gösterecektir. Başka bir kullanıcı içerikte bazı değişiklikler yaptığında "yabancı değişiklikler eklendi" mesajı gösterilir.

Writer Kelime İşlemci, Impress Sunum ve Draw Çizimde Birlikte Çalışmak

Bütün modüller Write, Impress, Draw ve Calc için belge paylaşımı etkinleştirilmediğinde, dosya kilitleme kullanılabilir. Dosya kilitleme aynı belgeye farklı işletim sistemlerinden erişildiğinde bile kullanılabilir:

Kullanıcı A bir belge açar. Aşağıdaki durumlar uygulanabilir:

Kullanıcı erişim izinleri ve belgeleri paylaşmak

Bazı durumlar işletim sistemlerinde kullanıcı izni yönetimiyle çözümlenmelidir.

warning

Yazma izni diğer kullanıcıların da (kazara ya da kasten) dosyayı silmesine ya da değiştirmesine olanak sağlar.


Lütfen bizi destekleyin!