Çizelge Çubuklarına Doku Eklemek

You can add texture to the bars in a graph or chart (instead of the default colors) via graphics:

  1. Çizelge üzerine çift tıklayarak düzenleme kipine girin.

  2. Düzenlemek istediğiniz çubuk serilerinin herhangi bir çubuğuna tıklayın. Bu serinin tüm çubukları artık seçilidir.

    Sadece bir çubuğu düzenlemek isterseniz, tekrar bu çubuk üzerinde tıklatın.

  3. İçerik menüsünde Nesne Özellikleri'ni seçin. Sonra, Alan sekmesini seçin.

  4. Click on Image. In the list box select an image as a texture for the currently selected bars. Click OK to accept the setting.

Lütfen bizi destekleyin!