Tablo Sihirbazı - Türleri ve Biçimleri Ayarlamak

Seçtiğiniz alanların alan bilgisini belirtir.

Seçili alanlar

Alan bilgisini düzenlemek için bir alan seçin.

^

Seçilmiş olan alan liste girişinin bir yukarı taşınması için tıklayın.

v

Seçilmiş olan alan liste girişinin bir aşağı taşınması için tıklayın.

Liste kutusundan seçili alanı kaldır.

+

Liste kutusuna yeni bir veri alanı ekle.

Alan bilgisi

Alan adı

Seçili veri alanının adını gösterir. Eğer isterseniz, yeni bir isim girebilirsiniz.

Alan türü

Bir alan türü seç.

AutoValue

Eğer Evet olarak ayarlarsanız, bu veri alanı için değerler veritabanı motoru tarafından üretilir.

Girdi gerekli

Eğer Evet'e ayarlanırsa bu alan boş olmamalıdır.

Uzunluk

Veri alanının karakter sayısını belirtir.

Ondalık haneler

Veri alanı için ondalık yerlerin sayısını belirler. Bu seçenek sayısal ve ondalık veri alanları için kullanılabilir.

Varsayılan değer

Evet/Hayır alanı için varsayılan değeri belirtir.

Otomatik arttırma durumu

Belirtilen tam sayı alanını otomatik arttırmak için veri kaynağını işleyen SQL komutunu girin. Örneğin, takip eden MySQL bildirimi AUTO_INCREMENT bildirimini, yeni bir veri alanı oluştuğunda "id" alanını otomatik arttırmak için kullanır.

CREATE TABLE "table1" ("id" INTEGER AUTO_INCREMENT)

Örneğin, Auto-increment bildirim kutusuna AUTO_INCREMENT girmelisiniz.

Tablo Sihirbazı - Birincil anahtarı ayarlamak

Please support us!