Properties

Rapor Oluşturucunun Özellikler penceresi Rapor Oluşturucu görünümünde mevcut seçilmiş nesnenin özelliklerini gösterir herzaman.

tip

Shift-F1 tuşlarını basılı tutarken fareyi bir girdi kutusunun üzerine getirerek bu kutu için yardım metnini görün.


Rapor Oluşturucunun ilk başlaması sırasında, Özellikler penceresi tüm rapor için Veri sekme sayfasını gösterir.

İçerikler listesinden bir tablo seçin ve girdi kutusunu terk etmek için Tab tuşuna basın veya girdi kutusunun dışına tıklayın.

The Add fields to report window is shown automatically when you have selected a table in the Contents box and leave that box. You can also click the Add Field icon on the toolbar, or choose View - Add Field.

Genel sekme sayfası raporun adını değiştirmek ve Sayfa Başlığı veya Sayfa Dipnotu alanlarını diğerleri arasında kapatmak için kullanılabilir.

tip

Raporun tümünde Veri veya Genel sekme sayfasını görüntülemek için Düzenle - Tümünü Seç - Rapor Seç adımlarını takip edin.


Eğer herhangi bir nesne seçmeden Sayfa Başlığı veya Sayfa Alt Bilgi alanına tıklarsanız, alan için Genel sekme sayfasını görürsünüz.

Alan için bazı görsel özellikleri düzenleyebilirsiniz.

Eğer Durumsal Yazma İfadesi DOĞRU olarak değerlendirilirse, nesne yazdırılacaktır.

Eğer herhangi bir nesne seçmeden Detay alanına tıklarsanız, alan için Genel sekme sayfasını görürsünüz.

Kayıtların yazdırılma biçimleri için ince ayar tanımlayabilirsiniz.

Detay alanı içerisine bazı veri alanları girin veya herahangi bir alana diğer kondrol alanlarını girin. Eklenmiş bir alanı seçtiğinizde, özelliklerini Özellikler penceresinde ayarlayabilirsiniz.

Bir Etiket alanı için, Etiket girdi kutusunda görüntülenen metni değiştirebilirsiniz.

Bir resim için, resmi ya bir dosyaya bağlantı olarak veya Base dosyasında sadece gömülü bir nesne olarak mı ekleyeceğinizi belirtebilirsiniz. Gömülü seçenek Base dosyasının boyutunu arttırır, bunun yanında bağlantı seçeneği başka bilgisayarlara taşınabilir değildir.

Bir veri alanının Genel sekme sayfasında diğerlerinin yanında Biçimlendirme özelliklerini de ayarlayabilirsiniz.

Veri sekme sayfasında, görüntülenecek veri içeriğini değiştirebilirsiniz.

Lütfen bizi destekleyin!