Rapor Klavuzu

Rapor Oluşturucunun Rapor Gezgini penceresini Görünüm - Rapor Gezginini seçerek açabilirsiniz.

Rapor Gezgini raporun yapısını ortaya çıkarır. Rapor Gezginini rapora fonksiyonlar eklemek için kullanabilirsiniz.

Rapor Gezgini içerisindeki bir girdiye tıklayın. Karşılık gelen nesne veya alan Rapor Oluşturucu görünümünde seçilir. İçerik menüsünü aşmak için girdiye sağ tıklayın.

Rapora fonksiyonları girmek için

Rapor Gezgininin içerik menüsünde, Rapor Oluşturucu görünümündeki aynı komutları görürsünüz, ek olarak yeni fonksiyon oluşturmak veya onları silmek için komutlar.

Fonksiyonlar Açık Formül tarafından belirtilen önerideki söz dizimi kullanılarak girilebilir.

Rapordaki fonksiyonlarla ilgili biraz daha fazla yardım için Base hakkındaki Wiki sayfası'na bakın.

Her istemci için bir toplam hesaplamak için

  1. Rapor Klavuzunu açın.

  2. Gruplar girdisini ve maliyet hesaplayamak istediğiniz grubu açın.

    Grup, fonksiyonlar denen alt girdilere sahiptir.

  3. Foksiyonlar girdisindeki içerik menüsünü açın (sağ tıklayın), yeni fonksiyon oluşturmaya gelin ve onu seçin.

    Özellik tarayıcısında fonksiyonu görürsünüz.

  4. İsmi örneğin CostCalc olarak ve fomülü de CostCalc] + [maliyet sütun adını buraya girin] olarak değiştirin.

  5. Başlangıç değeri olarak 0 girin.

  6. Artık bir metin alanı ekleyebilir ve onu [CostCalc] ile bağdaştırabilirsiniz (veri alanı liste kutusunda gözükür).

Belki ilk değer alanın ilk değerine [field] gibi ayarlamalısınız.

Eğer maliyet sütununda boş alanlar varsa, takip eden formülü boş alanların içeriğini sıfır ile değiştirmek için kullanın:

[SumCost] + IF(ISBLANK([field]);0;[field])

Please support us!