Sorgu Sihirbazı - Ayrıntı ya da Özet

Sorgunun tüm kayıtlarını mı yoksa toplama fonksiyonlarının sonuçlarını mı gösterileceğini belirtir.

Bu sayfa sadece, toplama fonksiyonlarının kullanılmasına izin veren sorgular içerisinde sayısal alanlar varsa gösterilir.

Ayrıntılı sorgu

Sorgunun tüm kayıtlarını görüntülemek için seçin

Özet sorgu

Toplama fonksiyonlarının sonuçlarını göstermek için seçin.

Toplama fonksiyonunu ve liste kutusundaki sayısal alanın alan adını seçin. Her biri bir kontrol satırına gelecek şekilde istediğiniz kadar toplama fonksiyonu girebilirsiniz.

Toplama fonksiyonlar

Toplama fonksiyonunu seçin.

Alan adı

Sayısal alan adını seçin.

+

Kontrollere yeni bir satır ekler

Kontrollerin son satırını çıkartır.

Sorgu Sihirbazı - Gruplamak

Lütfen bizi destekleyin!