Sorgu Sihirbazı

Sorgu Sihirbazı bir veritabanı sorgusu tasarlamanıza yazdım eder. Kayıtlı sorgu ya grafik arayüzden veya otomatik oluşturulmuş SQL komutu kullanılarak daha sonra çağrılabilir,

Sorgu Sihirbazı - Alan Seçimi

Sorgu oluşturulacak tabloyu ve sorguya hangi alanları eklemek istediğinizi belirtir.

Sorgu Sihirbazı - Sıralama Sırası

Sorgunuzdaki veri kayıtlarının sıralama sırasını belirtir.

Sorgu Sihirbazı - Arama Durumları

Sorguyu süzmek için arama durumlarını belirtir.

Sorgu Sihirbazı - Ayrıntı ya da Özet

Sorgunun tüm kayıtlarını mı yoksa toplama fonksiyonlarının sonuçlarını mı gösterileceğini belirtir.

Bu sayfa sadece, toplama fonksiyonlarının kullanılmasına izin veren sorgular içerisinde sayısal alanlar varsa gösterilir.

Sorgu Sihirbazı - Gruplamak

Sorgunun gruplanıp gruplanmayacağını belirler. Sihirbazın bu sayfasını etkinleştirmek için veri kaynağının "Group by clauses" SQL deyimini desteklemesi gerekir.

Sorgu Sihirbazı - Durumları Gruplamak

Sorguyu gruplamanın koşullarını belirtir. Sihirbazın bu sayfasını etkinleştirmek için veri kaynağının mutlaka "Group by clauses" SQL ifadesini desteklemesi gerekir.

Sorgu Sihirbazı - Takma Adlar

Alan isimlerine rumuzlar atar. Rumuzlar seçimseldir ve alan isimleri yerine gösterilen daha kullanıcı dostu isimler sağlar. Örneğin, bir rumuz farklı tablolardaki alanlar aynı isimde ise kullanılabilir.

Sorgu Sihirbazı - Genel Görünüm

Sorgunun ismini girin ve sorguyu sihirbazın kapanmasının ardından görüntülemek mi, düzenlemek mi istediğinizi belirtin.

Geri

View the selections in the dialog made in the previous step. The current settings remain unchanged. This button can only be activated from page two on.

Sonraki

Click the Next button, and the wizard uses the current dialog settings and proceeds to the next step. If you are on the last step, this button becomes Create.

Bitir

Bütün değişiklikleri uygular ve sihirbazı kapatır.

İptal

İptal düğmesi hiçbir değişikliği kaydetmeden pencereyi kapatır.

İptal et

Pencereyi kapatır ve değişiklikleri göz ardı eder.

Sorgu Sihirbazı - Alan seçimi

Lütfen bizi destekleyin!