MariaDB and MySQL Connection

Specifies the options for MariaDB and MySQL databases.

Direct Connection for MariaDB and MySQL databases

Database name

Enter the name of the MariaDB or MySQL database. Ask your database administrator for the correct name.

Server URL

Enter the URL for the database server. This is the name of the machine that runs the MariaDB or MySQL database. You can also replace hostname with the IP address of the server.

Port number

Enter the port number for the database server. Ask your database administrator for the correct port address. The default port number for MySQL or MariaDB databases is 3306.

ODBC (Açık Veritabanı Bağlantısı) kullanarak bağlan

Sistem seviyesinde atanmış varolan bir ODBC veri kaynağına bağlanır.

JDBC (Java Veritabanı Bağlantısı) kullanarak bağlan

Sistem seviyesinde atanmış varolan bir JDBC veri kaynağına bağlanır.

Sonraki sihirbaz sayfası ODBC veya JDBC seçiminize bağlıdır:

ODBC Bağlantısı

JDBC Bağlantısı

Kimlik Kanıtlama

Veritabanı Sihirbazı

Lütfen bizi destekleyin!