LDAP Bağlantısı

LDAP kullanarak veritabanını içeri aktarmak için gerekli ayarları tanımlar. (Lightweight Directory Access Protocol) Bu sayfa sadece eğer bir adres veritbanını LDAP sunucu olarak kaydettiyseniz kullanılabilir.

Sunucu URL'si

LDAP sunucusunun ismini "ldap.server.com" biçiminde girin.

Base DN

LDAP veritabanında aramanın başlatılacağı noktayı girin, örneğin "dc=com".

Port numarası

LDAP sunucusunun port numarasını girin, normal olarak 389dur.

Güvenli bağlantı kullan (SSL)

LDAP sunucua Güvenli Soket Katmanı (SSL) üzerinden güvenli bağlantı kurar. Varsayılan olarak, SSL bağlantısı 636 portunu kullanır. Düzenli bir bağlantı 389 portunu kullanır.

Please support us!