JDBC Bağlantısı

Bir JDBC veritabanına erişmek için seçenekleri belirtir.

JDBC Örnekleri

JDBC sürücü sınıflarını, LibreOffice'den bir JDBC veritabanına bağlanmak için kullanabilirsiniz. Sürücü sınıfı veritabanı üreticisi tarafından sağlanır. JDBC veritabanlarının iki örneği, Oracle ve MySQL'dir.

Not Simgesi

The driver classes must be added to LibreOffice in - LibreOffice - Advanced.


Oracle veritabanı

Solaris veya Linux işletim sistemlerinden bir Oracle veritabanına erişmek için JDBC sürücüsü kullanılabilir. Bu veritabanına Windows işletim sistemlerinden erişmek için ise ODBC sürücülerine ihtiyacınız vardır.

Seri kaynağı URL kutusu içerisinde, Oracle veritabanı sunucusunun konumunu yazın. URL'in sözdizimi veritabanı türüne bağlıdır. JDBC sürücüsü ile gelen belgelendirmeye daha fazla bilgi için bakın.

Bir Oracle veritabanı için URL sözdizimi şöyledir:

oracle:thin:@hostname:port:database_name

MySQL veritabanı

MySQL veritabanı için sürücü MySQL web sayfasında mevcuttur.

MySQL veritabanı için sözdizimi şöyledir:

mysql://hostname:port/database_name

Veri kaynağı URL'si

Enter the URL for the database. For example, for the MySQL JDBC driver, enter "mysql://<Servername>/<name of the database>". For more information on the JDBC driver, consult the documentation that came with the driver.

JDBC Sürücü Sınıfı

JDBC sürücüsünün adını girin.

Uyarı Simgesi

Before you can use a JDBC driver, you need to add its class path. Choose - LibreOffice - Advanced, and click the Class Path button. After you add the path information, restart LibreOffice.


Test Sınıfı

Mevcut ayarlarla bağlantıyı test eder.

Kimlik Kanıtlama

Veritabanı Sihirbazı

Lütfen bizi destekleyin!