ADO Bağlantısı

Bir ADO (Microsoft ActiveX Data Objects) veritabanı eklemek için seçenekleri belirtir.

Not Simgesi

ADO arayüzü veritabanlarına bağlanmak için bir Microsoft Windows tescilli kapsayıcıdır.


Öneri Simgesi

LibreOffice, ADO arabirimini kullanmak için Microsoft Data Access Components'ı (MDAC) gerektirir. Microsoft Windows 2000 ve XP, bu bileşenleri varsayılan olarak içerir.


Veri kaynağı URL'si

Veri kaynağı URL'sini girin.

Örnek URL'ler

Bir Access 2000 dosyasına bağlanmak için kullanılacak biçim:

PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;DATA SOURCE=c:\Access\nwind2000.mdb

Microsoft SQL sunucusundaki bir kataloğa isimle bağlanmak için, giriniz:

PROVIDER=sqloledb;DATA SOURCE=turner;INITIAL CATALOG=First

Bir sağlayıcı olarak ODBC sürücüsüne erişmek için:

DSN=SQLSERVER

Gözat

Veritabanı seçim iletişim penceresini açmak için tıklayın.

Not Simgesi

Kullanıcı adı en fazla 18 karakter içerebilir.


Not Simgesi

Bir parola en az 3, en fazla 18 karakter içermelidir.


Veritabanı Sihirbazı

Please support us!