Ek Ayarlar

Veri kaynağı için ilave seçenekleri belirtir.

Bu komuta erişmek...

Veritabanı penceresinde Düzenle - Veritabanı - Özellikleri seçip İlave Ayarlar sekmesine tıklayın


Aşağıdaki kontrollerin kullanılabilirliği veritabanının türüne bağlıdır:

İstemci adı

Veritabanını barındıran sunucunun ismini girin, örneğin ldap.server.com.

Port numarası

Veritabanını barındıran sunucunun port numarasını girin.

MySQL JDBC sürücü sınıfı

MySQL veritabanı için JDBC sürücüsünün ismini girin.

Karakter kümesi

LibreOffice içerisindeki veritabanını görmek için kullanmak istediğiniz karakter kümesini seçin. Bu ayar veritabanını etkilemez. İşletim sisteminizin varsayılan karakter kümesini kullanmak için, "Sistem"'i seçin.

Not Simgesi

Metin ve dBASE veritabanları, tüm karakterlerin aynı sayıdaki bayt ile kodlandığı, sabit uzunluktaki karakter kümeleri ile sınırlıdırlar.


Oracle JDBC sürücü sınıfı

Oracle veritabanı için JDBC sürücüsünün ismini girin.

Sürücü ayarları

İlave sürücü seçeneklerini belirtin.

Dosya tabanlı veritabanları için katalog kullan

Kataloğun mevcut veri kaynağını kullanır. Bu seçenek ODBC veri kaynağı bir veritabanı sunucusuysa faydalıdır. Bu seçeneği eğer ODBC veri kaynağı dBASE sürücüsü ile seçmeyin.

Base DN

LDAP veritabanında aramanın başlayacağı noktayı girin, örneğin, dc=com.

En fazla kayıt sayısı

LDAP sunucusuna eriştiğinizde yüklemek istediğiniz en fazla kayıt sayısını girin.

Silinmiş kayıtları da görüntüle

Silinmesi için işaretlenenler dahil tüm kayıtları bir dosyada gösterir. Eğer bu oonay kutusunu seçerseniz kayotları silemezsiniz.

Not Simgesi

dBASE biçiminde, silinen kayıtlar dosya içinde kalırlar.


Öneri Simgesi

Veritabanında yaptığınız değişiklikleri görebilmek için, veritabanı ile bağlantıyı kapatın ve yeniden bağlanın.


Dizinler

Mevcut dBASE veritabanı içerisinde tablo dizinlerini düzenleyebildiğiniz dizinler iletişim penceresini açar.

Metin başlıkları içerir

Eğer metin dosyasının ilk satırı alan adlarını içeriyorsa bu onay kutusunu seçin.

Alan ayracı

Metin dosyasındaki veri alanlarını ayıran karakteri girin veya seçin.

Metin ayracı

Metin dosyasındaki metin alanını tanımlayan karakteri girin veya seçin. Aynı karakteri alan ayracı olarak kullanamazsınız.

Onlar ayracı

Metin dosyasında ondalık ayraç olarak kullanılan karakteri girin veya seçin, örneğin, bir nokta (0.5) veya bir virgül (0,5).

Binler ayracı

Metin dosyasında binlik ayraç olarak kullanılan karakteri girin veya seçin, örneğin bir virgül (1,000) veya bir nokta (1.000).

Dosya soneki

Metin dosyası için biçimi seçin. Seçtiğiniz uzantı bu iletişim penceresindeki bazı varsayılan ayarları etkiler.

Please support us!