Oluşturulan Değerler

Yeni veri kayıtları için otomatik üretilen değerlerin seçeneklerini belirtir.

Aşağıdaki kontrollerin kullanılabilirliği veritabanının türüne bağlıdır:

Oluşturulan değerleri al

Mevcut ODBS veya JDBC veri kaynaklarında otomatik artan veri alanları için LibreOffice desteğini etkinleştirir. Bu seçeneği eğer veritabanının SDBCX katmanındaki otomatik arttırma özelliği desteklenmiyorsa seçin. Genel olarak, otomatik arttırma birincil anahtar alanı için seçilir.

Otomatik arttırma durumu

Belirtilen tam sayı alanını otomatik arttırmak için veri kaynağını işleyen SQL komutunu girin. Örneğin, takip eden MySQL bildirimi AUTO_INCREMENT bildirimini, yeni bir veri alanı oluştuğunda "id" alanını otomatik arttırmak için kullanır.

CREATE TABLE "table1" ("id" INTEGER AUTO_INCREMENT)

Bu örnek için Otomatik arttırma durumu kutusuna AUTO_INCREMENT değerini girmelisiniz.

Oluşturulan değerlerin sorgusu

Birincil anahtar veri alanı için son otomatik arttırma değerini döndüren bir SQL deyimi girin. Örneğin:

SELECT LAST_INSERT_D();

Please support us!