Özel Ayarlar

Veritabanındaki veriler ile nasıl çalışacağınızı belirtir.

Bu komuta erişmek...

Bir veri tabanı penceresinde, Düzenle - Veritabanı - Gelişmiş Ayarlar'ı seçin


Aşağıdaki kontrollerin kullanılabilirliği veritabanının türüne bağlıdır:

SQL92 isimlendirme sınırlamaları kullan

Bir veri kaynağı içerisindeki isimde sadece SQL92 isimlendirme kurallarını karşılayan karakterlere izin verir. Tüm diğer laraletrler reddedilir. her bir karakter küçük harf, büyük harf veya alt çizgi ( _ ) ile başlamalıdır. Geri kalan karakterler ASCII harfleri, sayılar ve alt çizgiler olabilir.

Tablo takma isimlerinden önce AS anahtar sözcüğünü kullan

Bazı veritabanları "AS" anahtar kelimesini bir isim ve rumuzu arasında kullanırken, diğer veritabanları boşluk kullanır. Bu seçeneği rumuzdan önce AS eklemek için etkinleştirin.

Metin satırlarını CR + LF ile bitir

Her bir metin satırını sonlandırmak için CR + LF kod çiftini seçin (DOS ve Windows işletim sistemleri için tercih edilir).

Tablo takma adını SELECT ifadelerine ekleyin

SELECT ifadelerindeki tablo adına takma ad ekler.

Dış birleştirme sözdizimi '{OJ }' kullanın

Dış birleştirmeler için kaçış tuşu dizisi kullanın. Kaçış tuşu dizisi için sözdizimi {oj outer-join} şeklindedir.

Örnek:

select Article.* from {oj item LEFT OUTER JOIN orders ON item.no=orders.ANR}

veritabanı sürücüsünden ayrıcalıkları yoksay

Veritabanı sürücüsü tarafından sağlanan erişim ayrıcalıklarını yoksay.

? ile adlandırılmış parametreleri yeniden adlandır

Veri kaynağında soru işareti (?) ile isimlendirilmiş parametreleri yeniden adlandırır.

Sürüm sütunlarını görüntüle (uygun olduğunda)

Bazı veritabanları kayıtlardaki değişiklikleri takip etmek için alanlara sürüm numaraları atar. Alanın değeri her değiştiğinde alanın sürüm numarası değeri bir artar. Veritabanı tablosundaki kaydın iç sürüm numarasını gösterir.

SELECT deyiminde katalog ismini kullan

Kataloğun mevcut veri kaynağını kullanır. Bu seçenek ODBC veri kaynağı bir veritabanı sunucusuysa faydalıdır. Bu seçeneği eğer ODBC veri kaynağı dBASE sürücüsü ile seçmeyin.

SELECT deyiminde şema ismini kullan

SELECT deyimlerinde şema isimlerini kullanmanıza izin verir.

ASC veya DESC deyimleri ile dizin oluştur

ASC veya DESC deyimleri ile dizin oluşturur.

Mantıksal değerlerin karşılaştırılması

Kullanmak istediğiniz Mantıksal kıyas sütürünü seçin.

Gerekli alanlar için form verisi girdi kontrolleri

Bir form içerisine yeni bir kayıt girdiğinizde veya var olanı güncellediğinizde ve bir veritabanı sütununa bağlı girdi gerektiren bir alanı boş bıraktığınızda, boş alan ile ilgili şikayet eden bir mesaj göreceksiniz.

Eğer kontrol kutusu etkinleştirilmemişse, mevcut veritabanındaki formlar istenilen alanlar için kontrol edilmeyecektir.

Kontrol kutusu verilerine yazma erişimi sağlayan tüm veri kaynakları için kullanılabilir. Kontrol kutusu çalışma sayfalaru, metin, virgüllerle ayrılmış dosya ve çeşitli salt okunur adres defterleri için mevcut değildir.

Döviz alanı bilgisini yoksay

Sadece Oracle JDBC bağlantıları için. Etkinleştirildiğinde hiçbir sütunun döviz alanı olarak işlem görmeyeceğini belirtir. Veritabanı sürücüsünden dönen alan tipi yoksayılır.

ODBC uyumlu tarih/zaman değişmezlerini kullan

ODBC standartlarına uyan tarih/zaman değişmezlerini kullan.

Birincil anahtarları destekler

Base'e ait veritbanının birincil anahtarları desteklediğini tespit eden buluşsak yöntem üzerine kural tanımlamak için etkinleştirin.

Bir veritabanına ODBS, JDBC veya ADO gibi genel API ile bağlandığınız zaman, Baze mevcut buluşsal yöntemleri bu veritabanı birincil anahtarlı destekliyor mu diye uygular. Bu APIlerden hiç biri bu bilgiyi edinmek için atanmış bir desteğe dahip değildir.

Buluşsak yöntem bazen başarısız olur. Bu üç durumlu onay kutusu varsayılan olarak tanımlanamayan duruma ayarlıdır, bu da "buluşsak yöntemi uygula" anlamına gelir. Eğer onay kutusu etkileştirildiyse, birincil anahtar desteği varsayılır. Eğer onay kutusu devre dışı bırakıldıysa hiç bir birincil anahtar desteği varsayılmaz.

Bu seçeneğin sadece buluşsak yöntemi geçersiz kılmak için olduğunu unutmayın. Gerçekte birincil anahtarları desteklemeyen bir veritabanı için onay kutusunu etkinleştirirseniz, bazı hatalar göreceksiniz.

Please support us!